Více než polovina amerických uhelných dolů skončila s těžbou od r. 2008

Klesající poptávka po uhlí v USA a rostoucí poptávka po zemním plynu a obnovitelných zdrojích zasáhla produkci uhlí; počet aktivních uhelných dolů ve Spojených státech klesl o více než polovinu od vrcholu produkce uhlí v roce 2008.

Produkce uhlí v USA klesla o více než třetinu od vrcholu v roce 2008, zatímco počet aktivních uhelných dolů v roce 2017 klesl na 671 dolů z 1,435 dolů v roce 2008, odhaduje agentura EIA.

Nižší poptávka po uhlí od roku 2008 vedla k uzavření menších a méně efektivních dolů. Nejvíce uzavřenými dolů bylo v Apalačských horách.

Koncem loňského roku EIA odhadla, že spotřeba uhlí v USA v roce 2018 by měla klesnout o čtyři procenta na nejnižší úroveň spotřeby uhlí od roku 1979.

Americký sektor elektřiny představoval 93 procent celkové spotřeby uhlí v USA mezi roky 2007 a 2018. Od roku 2007 se však spotřeba uhlí v odvětví výroby elektřiny snížila v důsledku ukončení činnosti uhelných elektráren a nižší míry využití uhelných elektráren, které čelí rostoucí konkurenci v oblasti výroby elektřiny produkované ze zemního plynu a z obnovitelných zdrojů energie. Podíl uhlí na trhu se snížil ve prospěch zemního plynu a obnovitelných zdrojů, uvedla EIA.

V roce 2019 se očekává, že sektor elektrické energie v USA přidá novou kapacitu 23,7 GigaWattů (GW), zatímco kapacita 8,3 GW zmizí v důsledku ukončení provozu starých elektráren.

Zdroj: EIA