Jihoafrický prezident slíbil zachránit elektrárny Eskom a rozdělit je do 3 entit

Jihoafrické elektrárny Eskom, které produkují 95% elektřiny v Jižní Africe, se potýkají se zadlužením 30 miliard dolarů a s firemními standardy odpovídajícími tržnímu postavení monopolu.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa oznámil, že Eskom bude rozdělen na 3 společnosti. Elektrárenská Eskom se skládá ze 3 divizí: Produkce elektřiny, přenosová soustava a distribuce. Z prohlášení proto není zcela zřejmé, zdali půjde o nové entity nebo se pouze osamostatní již existující divize. Zřejmé je pouze to, že budou vlastněny státem.

S nástupem nových technologií je zřejmé, že elektrárny a přenosové soustavy nebude možné v dlouhodobém horizontu zachránit. Eskom se stane jedním z mnoha podniků v oboru, který přejde do tzv. „zombie“ režimu: s nekonečnými státními dotacemi bude po jistou dobu přežívat a později, kdy již i politikům dojde, co se děje, bude Eskom přeměněn na technické muzeum a cenné vodiče z přenosových sítí se tzv. „ztratí“.

Aktuálně však politici potřebují získat „body“, protože v Jižní Africe budou v květnu volby. Za dané situace se zdůrazňuje potřeba činit „silná rozhodnutí“, protože Eskom za pár dnů ohlásí ztrátu kolem 20 miliard randů (1,5 miliardy dolarů) za minulý fiskální rok.

Eskom lobbuje za převzetí dluhů ve výši 100 miliard randů – jeho dluhy jsou garantovány státem. Eskom má celkem k dispozici státní garance na 350 miliard randů dluhu. Z těchto garancí již využil sumu 255 miliard randů. Krize kolem Eskomu proto ohrožuje celou Jižní Afriku.

Eskom se tak stane modelovým případem pro stovku dalších velkých elektrárenských společností po celém světě: Co nejvíce dluhů a garancí přehodit na stát a v beznadějné situaci převést (záporné) majetky na stát. A vidíme, že situaci nenapomohl ani status téměř monopolu s podílem 95% na místním trhu.

Ne vše je tak černé, jak se může zdát. Nové technologie přinesou čisté životní prostředí s nulovými emisemi a spotřebitelé navíc hodně ušetří. Ušetří přinejmenším marže přenosové soustavy, ztráty v síti při přenosu a možná i část nebo celou DPH, protože energie budou produkovány „on site“ – v místě spotřeby.