Bubliny a jejich standardní průběh

Bubliny na kapitálových, komoditních, nemovitostních aj. trzích jsou velmi zajímavým socioekonomickým fenoménem. Zčásti spontánní, zčásti organizované zločineckými aj. zájmovými uskupeními. Učebnice ekonomie a historie jich znají celou řadu.

Popišme si obvyklé fáze standardního průběhu bubliny:

  1. fáze probíhá obvykle bez pozornosti médií. Během první fáze investují kapitál tzv. „chytré peníze“ – investoři, kteří jsou špičkovými analytiky, příp. disponují „insider“ informacemi, příp. jsou členy nějakého tajného nebo zločineckého spolku.
  2. fáze obsahuje důležitý prvek – úplatní novináři, MSM a ZioMédia šíří pozitivně laděné články o předmětném aktivu nebo aktivech: o konkrétních akciích, o mědi, ropě, neexistujících ostrovech v „jižních mořích“ atp. Během této fáze obvykle zločinecká uskupení organizují tzv. „druhé dno“ neboli „past na medvědy“ – dojde ke zruinování investorů v short pozicích a ze hry jsou vyřazeni také investoři v pozici long, pokud používají stop loss.
  3. fáze se skládá z několika subfází: Nejprve je nutné podporovat nadšení pomocí dalších pozitivně laděných článků v MSM a ZioMédiích. Následně se do operací zapojují nejrůznější „influenceři“ (17letí „experti“) na YouTube, Instagramu a v hospodách, kteří mají za úkol vychvalovat předmětná aktiva nebo rovnou celý trh. Chamtivost se mnohokrát osvědčila a funguje. Následuje subfáze sebeklamu. Společnosti generující již 15. kvartálem miliardové ztráty jsou prohlašovány za budoucnost lidstva, předražené akcie jsou v tisku a TV vychvalovány každý den, investiční bankéři, profesoři a kavárenští intelektuálové nepřetržitě básní o „nové ekonomice, novém paradigmatu, socializaci kapitalismu, prosakování bohatství ke spodině společnosti, životní příležitosti pro obyčejné lidi“ atp.  a to vše v situaci, kdy trh je přehřátý biliónovými emisemi nových peněz.
    Během této fáze se pochopitelně „chytré peníze“ – informovaní investoři a zločinecké organizace zbavují vychvalovaných aktiv. Pro fázi sebeklamu je velmi typický tento úkaz: Odborní novináři a fondoví analytici vychvalující předražené akcie konkrétních firem nejsou schopni vysvětlit, proč tyto akcie konkrétních firem nevychvalovali o pár let dříve, i když se v těchto firmách v podstatě nic nezměnilo,
  4. fáze – nejprve obvykle obsahuje „past na býky“. Ta bývá organizována velkými fondy, bankami a zločineckými organizacemi. Past na býky může mít podobu dvojitého vrcholu nebo čehokoliv podobného. Účelem pasti na býky je zruinovat investory v long pozici, spekulanty sázející na volatilitu a lokální poklesy trhu, a dále vyřadit z další hry racionálně uvažující spekulanty v short pozicích, kteří používají stop loss. Důležitou roli během počátku 4. fáze hrají opět MSM a ZioMédia – jejich úkolem je veřejně popírat existenci bubliny a jakékoliv zmínky o možné bublině zlehčovat a jejich autory prohlašovat za „konspirační teoretiky“ atp. Během 4. fáze se střídají okamžiky strachu, nejistoty, popírání a marných pokusů zjistit sledováním fake news v MSM a ZioMédiích, „co se děje“. Média vytahují zaprášená prohlášení Warrena Buffetta z minulého století o tom, jak „načasování na trzích nemá smysl a opravdový investor by měl držet akcie celý život“ atp. Nicméně novým úkolem médií v pozdějších momentech 4. fáze je přívalem, nyní již reálných negativních zpráv, demoralizovat veřejnost, amatérské investory, spekulanty a portfolio manažery penzijních fondů a fondů státních zaměstnanců. Ideálním stavem je zoufalství a tzv. „kapitulace“ – situace kdy někteří investoři levně prodávají aktiva. Část investorů je donucena prodávat spuštěním tzv. margin call. To se týká investorů, kteří použili příliš vysoký pákový poměr a hodnota jejich portfolia klesla pod kritickou úroveň.

V období krizí a poklesů trhů mají velkou konkurenční výhodu skupiny disponující velkými finančními rezervami a dále skupiny s přístupem k bankovním úvěrům. Prostě a jednoduše použijí rezervy a nové bankovní úvěry a skoupí celý trh nebo vytipované kvalitní tituly v depresi. Celé schéma se opakuje již několik staletí.

V jaké fázi cyklu, že se právě nacházíme, nám aktuálně předkládají v MSM?