Výsledky finského experimentu s nepodmíněným základním příjmem

Ve Finsku se na začátku roku 2017 rozhodli provést dlouhodobý experiment s nepodmíněným základním příjmem. Zhruba 2000 osob každý měsíc obdrželo 560 eur a to bez podmínek (no-strings-attached) a nezdaněných (tax-free).

Experiment s nepodmíněným základním příjmem byl součástí jiného širšího experimentu na zjednodušení pečovatelských benefitů a snížení míry nezaměstnanosti.

Výsledky experimentu se v krátkosti dají shrnout takto:

  • příjemci peněz byli šťastnější
  • trpěli menším stresem
  • nebyla zaznamenána žádná změna v úsilí najít si práci

 

 

Předběžný report z experimentu byl v pátek uveřejněn finským administrátorem sociálního zabezpečení KELA