76% Čechů a Moravanů si neví rady se sionistickou propagandou

Agentura Ipsos provedla průzkum, jak Češi a Moravané sledují zpravodajství. V průzkumu 76 procent dotázaných uvedlo, že si nevědí rady s tím, jak sledovat globální problémy a jak tomu dlouhodobě věnovat pozornost.

Dale také 63 procent občanů se programově snaží nesledovat zpravodajství především proto, že na ně působí depresivně.

Z uvedeného je zřejmé, že problém nespočívá v tom, že občané by nechtěli zpravodajství, problém spočívá v tom, že zprávy jsou odporná sionistická propaganda s použitím prvků talmudismu a kabbaly. Tvůrci zpravodajství se prostě snaží posluchače manipulovat, deprimovat a psychicky degradovat. Pochvalně se vyjadřují o zločinném sionistickém režimu, zlehčují nebo popírají 76 let etnických čistek, které chazarsko-sionistický režim provádí kontinuálně a zcela beztrestně. Zamlčují fakt, že Palestinci jsou Semité – jsou původním obyvatelstvem v Palestině. Zamlčují fakt, že Chazaři svým původem pocházejí z Chazarské říše a nemají žádné historické právo vraždit v Palestině a krást půdu a vodní zdroje.

Zpravodajství v západních zemích bylo tak silně infiltrováno sayany (chazarskými pomocnými agenty), že při sledování zpráv se lidem jednoduše dělá zle. Tento trend je konzistentní i se sionistickou potažmo talmudistickou filmovou tvorbou, kde zcela nesmyslně se doprostřed děje filmů zařazují fekální scény, např. hlavní hrdina se celý ponoří do fekálií, příp. uprostřed akčního filmu se začne hrabat ve fekáliích atp. Pokud by v Ipsosu prostudovali Talmud, pochopili by vzorce, podle kterých sayani postupují.

Krátce: Prostým lidem se chce ze sionistické propagandy zvracet a proto se ji začali vyhýbat.

Dokud se široké masy veřejnosti neseznámí s historií Chazarské říše, konverze jejího obyvatelstva na judaismus, pádu říše a následné masové emigrace Chazarů do střední a západní Evropy, a později do celého světa, ohlupování a týraní veřejnosti sionistickou propagandou nemá jiné řešení, než ji bojkotovat.

 

Zdroj: Ipsos