EU zakáže dovoz kávy, kakaa, sóji z odlesněné půdy

Nařízení Evropské unie, které bude platné od konce roku 2024 zakáže prodej zemědělských produktů, pokud jejich výrobci nebudou schopni prokázat, že nejsou spojené s odlesňováním. Nová pravidla EU se snaží snížit nelegální těžbu dřeva a budou se vztahovat na kávu, kakao, sóju, palmový olej, kaučuk a skot.

Producenti budou muset v budoucnosti předložit důkazy, že pocházejí z půdy, kde nebyly od roku 2020 kácené lesy.

Odlesňování je po fosilních palivech druhým největším zdrojem emisí uhlíku. Podle zprávy Světového fondu na ochranu přírody z roku 2021 se Evropa v roce 2017 umístila na druhém místě za Čínou v množství odlesnění způsobeného dovozem.