EP: Elektromobil není klimaticky neutrální vůz

Po několika letech demagogie protlačované nedostatečně informovanými politiky, pseudovědci a nedůvěryhodnými žurnalisty dnes nastal zvrat: Evropský parlament přijal na návrh EK usnesení, které již elektromobil nepovažuje za klimaticky neutrální vůz.

Rozhodnutí poslanců EU předcházelo zjištění Evropské komise (EK), že do emisní bilance čistě elektrických vozidel (BEV) je nezbytné započítat také celý životní cyklus vozidla včetně emisně velmi nepříznivé produkce baterií, energetické ztráty během provozu a do očí bijící skutečnost, že EV mají svůj výfuk v komínech uhelných elektráren. V Polsku toto platí na 70%, v ČR na 46% a v „zeleném“ Německu na 40%.

Studie, které došly ke stejnému závěru přitom existují již delší dobu, např.: analýza think-tanku Green NCAP nebo studie českých vědců z ČVUT.

Prozatím je situace s EV podobná, jako v sektoru FVE: Bohatí občané jsou dotování, aby si koupili moderní technologii, což má pouze nepatrné dopady do životního prostředí, protože vše zatím míjí široký masy občanů.

V tuto chvíli se může zdát, že EV to mají nahnuté, avšak vezmeme-li do úvahy možné uvedení zcela nové technologie, kde veřejná demonstrace je výrobcem plánována na září t.r., budoucnost EV nemusí být tak pochmurná, jak se zdá být dnes.

Následující generace EV patrně nebudou potřebovat externí nabíjecí stanice (a pokud ano, tak pouze pro případ nouze) a také si vystačí s podstatně menšími a lehčími bateriemi. Uvidíme na podzim.

Je zajímavé, že dlouho známá a do očí bijící fakta o emisní zátěži EV bylo možno v EP zavést do kalkulace teprve po úmrtí pravděpodobného bosse nejmocnější zločinecké organizace na světě.