Tykač varuje: Elektřina z uhlí je nekonkurenceschopná

Majoritní akcionář skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač prostřednictvím médií vyslovil varování, že dva uhelné lomy a dvě elektrárny v severních Čechách patřících do skupiny uzavře již příští rok. Tyto dvě elektrárny však pokrývají bezmála 15% české spotřeby elektřiny.

„Situace v energetice je vážná. Nastavení trhu a další faktory – například masivní dovoz plynu – způsobují výrazný obchodní tlak na teplo a elektřinu z uhlí. Ty se díky stabilně vysokým cenám povolenek a dalším vlivům stávají nekonkurenceschopné, a tradičním uhelným zdrojům tak hrozí ekonomické odstavení,“ sdělila médiím mluvčí Sev.en Gabriela Sáričková Benešová.

Došlo tak ke kuriózní situaci, kdy uhelné elektrárny se stávají nekonkurenceschopnými ještě před uvedením v principu zcela nové bezemisní technologie produkce elektřiny. Nová technologie je velmi kompaktní, proto dokáže produkovat elektřinu na místě spotřeby a tím se vyhnout poplatkům provozovatelů distribučních sítí. Ve výsledku se proto jakákoliv centralizovaná produkce elektřiny stane nekonkurenceschopnou.

Avšak zpátky k uhelným elektrárnám: Prohibitivní ceny emisních povolenek na trhu způsobily, že druhý největší výrobce elektřiny v ČR, Sev.en Energy Pavla Tykače, zahájil přípravu na uzavření svých uhelných elektráren Počerady a Chvaletice již v příštím roce.

Důsledkem by bylo i ukončení těžby na dvou Tykačových hnědouhelných lomech Vršany a ČSA.

Podle Sáričkové může dojít k zavření elektráren „v horizontu měsíců“. „Tento stav jsme v minulých dnech potvrdili příslušným ministerstvům, která se uvedeným rizikem zabývají,“ uvedla médiím mluvčí podniku.

Nicméně v celkové bilanci výroby a spotřeby nemusí nastat krizová situace. Loni se z ČR vyvezlo 9 TWh elektřiny, což se blíží výrobě Tykačových zdrojů (10,5 TWh v roce 2022).

Jednoduchý příklad ekonomiky uhelných elektráren – náklady na vyrobenou 1 MWh:

Náklady emisní povolenky: 56 EUR

Uhlí aj. variabilní položky: 6 EUR

Fixní náklady (mzdy, údržba atd.): 15 EUR

Náklady celkem: 77 EUR

Protože elektřina se standardně prodává na rok a dva roky dopředu, zde jsou ceny elektřiny na burze:

Cena na rok 2026: 78 EUR/MWh

Cena na rok 2027: 71 EUR/MWh

Jak již bylo uvedeno, není důvod propadat panice. Pan Tykač byl srozuměn s tím, že uhelný byznys jednou skončí. Mohutný rozvoj fotovoltaického sektoru bude dále podpořen nástupem nové technologie, která je komplementární k fotovoltaickým elektrárnám.