Čínský zástupce: Palestinci mají právo použít proti okupantům všechny prostředky

Čína svědčila u Mezinárodního soudního dvora (International Court of Justice) v Haagu.

Zástupci 52 zemí svědčí u ICJ ohledně desítky let trvající okupace palestinské země sionistickým režimem.

Čína podpořila právo palestinského lidu používat ozbrojené síly k boji proti sionistické okupaci jejich země a toto právo označila  za „nezcizitelné právo založené na mezinárodním právu“.

Ma Xinmin, právní poradce čínského ministerstva zahraničí, hovořil jménem Číny, a dnes na ICJ prohlásil, že Izrael je kolonizátorem a že Palestinci mají právo na odpor podle mezinárodního práva, „včetně ozbrojeného boje“, který se „v tomto kontextu odlišuje od teroristických činů“.

Zde je přesná citace:

„Rezoluce UNGA 3070 z roku 1973, cituji, „znovu potvrzuje legitimitu boje národů za osvobození od koloniální a cizí nadvlády a podmanění cizích lidí všemi dostupnými prostředky, včetně ozbrojeného boje“.

Komentáře ve čtvrtek pronesl čínský velvyslanec při OSN Čhang Jun během čtvrtého dne veřejných slyšení, které pořádá Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v nizozemském Haagu.

Pekingský vyslanec prohlásil, že „různí lidé (kteří) se již osvobodili od koloniální nadvlády“ a že mohli použít „všechny dostupné prostředky, včetně ozbrojeného odporu“.

Palestinské použití ozbrojeného odporu označil za legitimní, nikoli za teroristický čin.

„Boj vedený národy za jejich osvobození, právo na sebeurčení, včetně ozbrojeného boje proti kolonialismu, okupaci, agresi, nadvládě proti cizím silám, by neměl být považován za teroristické činy,“ řekl Čang Jun soudu.

Jun ve svém projevu kritizoval izraelskou politiku a charakterizoval ji jako „útlak, který silně podkopal a brzdil přípravu a plnou realizaci práva palestinského lidu na sebeurčení“.

Veřejná slyšení ICJ, která se budou konat do 26. února, přijde po rezoluci Valného shromáždění OSN požadující poradní stanovisko ICJ.

Počet států, které se účastní slyšení, je nejvyšší ze všech případů od vzniku ICJ v roce 1945 a je oddělený od kauzy genocidy, kterou přednesla Jihoafrická republika. Před vydáním poradního posudku by mělo trvat asi šest měsíců, než porota složená z 15 soudců vynese poradní stanovisko.