Vědecký experiment potvrdil existenci altermagnetismu

Mezinárodnímu týmu vědců se poprvé podařilo prokázal altermagnetismus, který u konkrétního materiálu projevuje jak tradiční magnetické vlastnosti, tak i takzvaně skrytě magnetické. Do současné doby byl altermagnetismus pouze teorií, kterou předpověděli čeští vědci před pěti lety. Odborníci nyní prokázali tento fyzikální jev díky fotoemisnímu experimentu na krystalech teluridu mangatého. Studii publikoval časopis Nature.

Materiály, které mají běžné magnetické vlastnosti se silným magnetickým polem, se označují jako feromagnety. Ty, které je vůbec nemají, nesou název antiferomagnety. Altermagnetické materiály nejen kombinují vlastnosti obou případů, ale mají také své specifické rysy. Kombinace vlastností těchto látek je potenciálně velmi atraktivní právě pro aplikace v budoucí ultraškálovatelné nanoelektronice, uvádí tisková zpráva.

„Nedávno předpovězené altermagnety kombinují přednosti feromagnetů a antiferomagnetů, které byly považovány za principiálně neslučitelné, a navíc mají také další jedinečné přednosti, jež se v ostatních větvích nevyskytují,“ uvedl Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který byl jedním z vědců předpovídajících další větev v dělení magnetismu.

V roce 2019 zveřejnil tým z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a univerzity v Mohuči sérii článků, v nichž teoreticky identifikoval nekonvenční magnetické materiály. Vědci vybrali více než 200 materiálových kandidátů na altermagnetismus s vlastnostmi pokrývajícími izolanty, polovodiče, kovy, a dokonce supravodiče. Výzkumné skupiny mnohé z těchto materiálů v minulosti zkoumaly, ale neúspěšně.

Zdroj: Akademie věd ČR