Sionistický think-tank zveřejnil plán na genocidu Palestinců

Sionistický think-tank sídlící v Tel Avivu zveřejnil plán konečného řešení palestinské otázky.

V bílé knize zveřejněné po překvapivém útoku Hamasu na izraelské vojenské základny a kibuce představil Institut pro národní bezpečnost a sionistickou strategii „Plán konečného přesídlení a rehabilitace veškerého obyvatelstva Gazy v Egyptě“, založený na „jedinečná a vzácná příležitost k evakuaci celého pásma Gazy“, kterou nabízí nejnovější izraelský útok na obleženou pobřežní enklávu, která je fakticky největším vězením pod širým nebem na planetě Zemi.

Dokument byl zveřejněn v hebrejštině na webových stránkách organizace a napsal jej Amir Weitman, „investiční manažer a hostující výzkumník“ Institutu, který také vede libertariánskou parlamentní skupinu Likud, vládnoucí strany v Izraeli. Dokument začíná poznámkou, že v sousedním Egyptě je 10 milionů prázdných domů, které by mohly být „okamžitě“ obsazeny Palestinci. Weitman poté čtenáře ujistil, že „udržitelný plán… je dobře v souladu s ekonomickými a geopolitickými zájmy Státu Izrael, Egypta, Spojených států a Saúdské Arábie“.

Weitmanův návrh na etnické čistky odráží plány na násilný přesun, které v posledních dnech prosadili bývalí izraelští představitelé, a zároveň těží z evakuačních příkazů vydaných izraelskou armádou celému civilnímu obyvatelstvu severu z pásma Gazy.

Weitmanův zlověstný plán požadoval, aby Izrael koupil tyto nemovitosti za cenu 5–8 miliard dolarů, což je obrovská cena, která představuje pouze 1–1,5 % izraelského HDP.

Tyto částky [potřebné k vyčištění Gazy] jsou ve srovnání s izraelskou ekonomikou minimální,“ říká Weitman. „Investice miliard jednotlivých dolarů do vyřešení tohoto obtížného problému je inovativní, levné a udržitelné řešení.

Weitman uznává, že jeho plán se v podstatě rovná Izraeli „koupě pásma Gazy“, ale říká, že by to pro sionisty byla „velmi výhodná investice“, protože by „časem přidala hodně hodnoty“. Tvrdil, že „stav země“ v regionu poskytne „mnoha“ izraelským osadníkům vysokou životní úroveň, čímž umožní expanzi osad v Gush Dan poblíž egyptských hranic a dá „obrovský impuls pro kolonizaci v Negevu.

V prosinci 2021 Tel Aviv schválil plány na založení čtyř osad v Negevu, kde by žilo 3000 rodin osadníků.

Genocidní válka, která ukončí všechny války

Přestože Egypt dosud odmítal izraelský tlak na masový exodus obyvatel Gazy přes jižní přechod Rafáh, Weitman tvrdil, že Káhira bude hostit masový exodus palestinských uprchlíků jako „okamžitý stimul“, který „přinese obrovský a okamžitý prospěch všem v Sísího režimu.

Weitman tvrdil, že hlavní věřitelé Káhiry – zejména Francie, Německo a Saúdská Arábie – pravděpodobně uvítají oživenou egyptskou ekonomiku, díky „izraelské investici“ do trvalého stažení Palestinců. Předpokládá, že západní Evropa uvítá „přesun veškerého obyvatelstva Gazy do Egypta„, protože to „výrazně sníží riziko nelegální imigrace… značná výhoda.“ Dále očekává, že Rijád tuto iniciativu přivítá, protože „evakuace pásma Gazy znamená likvidaci důležitého spojence Íránu“.

Etnické čistky v Gaze by znamenaly konec „neustálých a opakovaných bojů, které podněcují plameny nenávisti vůči Izraeli“. Kromě toho „uzavření otázky Gazy zajistí stabilní a zvýšené dodávky izraelského plynu do Egypta a jeho zkapalnění“ z obrovských zásob ukradených Palestině Izraelem poblíž pobřeží Gazy.

V roce 2004 předložil sionistický demograf Arnon Sofer z univerzity v Haifě podrobné plány izolace Gazy přímo vládě Ariela Sharona. To zahrnovalo úplné stažení izraelských sil z regionu a zřízení přísného sledovacího a bezpečnostního systému, který měl zajistit, že nic a nikdo nevstoupí ani neodejde bez sionistického souhlasu. Předpovídá věčné krveprolití:

„Když bude 2,5 milionu lidí žít v uzavřeném pásmu Gazy, bude to lidská katastrofa. Tito lidé se stanou ještě většími zvířaty, než jsou dnes… Tlak na hranici bude strašný. Bude to hrozná válka. Takže pokud chceme zůstat naživu, budeme muset zabíjet, zabíjet a zabíjet. Celý den, každý den… Jediná věc, která mě zajímá, je, jak zajistit, aby se chlapci a muži, kteří budou muset zabíjet, mohli vrátit domů ke svým rodinám a stát se normálními lidskými bytostmi.“

Ústav navrhl jednoduché a jasné řešení k dosažení stejného cíle jako Sofer. K úspěchu stačí, aby Palestinci složili zbraně a zamířili do pouště trvalého exilu.

Opravdoví Semité – Palestinci odmítají sionistický scénář vysídlení původního semitského obyvatelstva, v neposlední řadě proto, že jim připomíná roky 1948 a 1967, kdy chazarští přistěhovalci z jiných kontinentů provedli etnické čistky a statisíce původních Semitů (Palestinců) muselo pod napřaženými hlavněmi kulometů opustit palestinská území. V první arabsko-izraelské válce (1948–1949) bylo násilně vyhnáno 750.000 Semitů (Palestinců). Palestinci tyto etnické čistky označují za Nakbu neboli národní katastrofu.

Po šestidenní válce v roce 1967, kterou zahájil Izrael a během které Izrael obsadil Západní břeh, východní Jeruzalém i Pásmo Gazy a další území, chazarští sionisté násilně vyhnali dalších 320.000 Semitů (Palestinců). Izrael v rozporu s mezinárodním právem okupuje Západní břeh dodnes a na tomto okupovaném území staví stále další a další ilegální chazarské osady.

Západní média opakovaně selhávají v několika důležitých detailech. Veřejnosti v západních demokraciích zamlčují, že Palestinci jsou Semité. A nejenom to, Palestinci jsou opravdoví Semité – potomci biblických Židů.

Jestliže Palestinci s tmavou pletí, semitským vzhledem a semitskou DNA jsou potomky biblických Židů, kdo jsou potom ony miliony záhadných osob světlé pleti, evropského vzhledu s mongolskou, slovanskou, turkickou a kurdskou DNA, které se po r. 1945 vylodily v Haifě?

Správná a západními médií utajovaná odpověď zní: Chazaři – osoby chazarského původu. Chazaři pochopitelně nemají žádné historické právo vraždit v Palestině, nemají žádné právo 75 let provádět etnické čistky, nemají právo krást půdu a vodní zdroje. A to je ten hlavní důvod, proč západní média a politici mlčí. Jak by jinak mohli odůvodnit svoji bezvýhradnou podporu „Izraeli“.

Chcete-li porozumět kořenům zla v Palestině, je potřeba se seznámit s historií Chazarské říše, konverzí jejího obyvatelstva na judaismus, pádem říše a následnou masovou emigrací Chazarů na Západ a později do celého světa. Dokud svět neporozumí těmto historickým souvislostem, nebude spravedlnost a mír na Blízkém východě.

Historie Chazarské říše, konverze obyvatelstva na judaismus