Ministryně obrany Černochová vyzvala k vystoupení ČR z OSN

OSN je jedinou platformou, na které probíhá alespoň pokus o dialog týkající se vyvražďování opravdových Semitů (Palestinců) falešnými Semity (Chazary). Tento fakt vyvolal emocionální zkrat u české ministryně obrany Černochové. Černochovou pohoršuje, že OSN na svých webových stránkách zveřejnila definici etnických čistek. Definice je napsána natolik srozumitelně, že nyní i každé dítě snadno pochopí, že to co Izrael již 75 let provádí původnímu semitskému obyvatelstvu, dokonale a na 100% odpovídá každému slovu v definici.

Černochová je bezvýhradným obdivovatelem Izraele, nikdy veřejně nekritizovala vyvražďování opravdového semitského obyvatelstva (tj. Palestinců). Naopak vychvaluje sionistický režim, zlehčuje jeho 75 let trvající okupaci a potlačování lidských práv původního semitského obyvatelstva. Černochové se nelíbí, že po 75 letech okupace a etnických čistek původní semitské obyvatelstvo povstalo. Černochová nepochopila, že OSN nikam nezmizí, pouze Česká republika by v budoucnu ztratila možnost zapojit se do diskuze.

Proč v budoucnu? Současná politická garnitura nechce diskutovat o 75 let trvající okupaci a etnických čistkách. Předstírá, že je nevidí. Možná je vidí a nějaká inverzní kognitivní disonance způsobila, že tyto etnické čistky podporuje. Kdo ví?

Kdo není obeznámen s historií Chazarské říše, konverzí jejího obyvatelstva na judaismus, pádem říše a následnou emigrací Chazarů na Západ a později do celého světa, nemůže porozumět podstatě zločinného charakteru okupace Palestiny chazarskými imigranty.

Historie Chazarské říše, konverze obyvatelstva na judaismus