Nová legislativa EU ohrozí soukromí

 

EU připravuje novou legislativu, která vážným způsobem omezí soukromí kryptoměnových transakcí. EU nedávno harašila s plánem na úplný zákaz kryptoměn založených na konceptu Proof of Work, jako je např. zastaralý Bitcoin. Po selhání této iniciativy se nyní EU pokouší o další nebezpečný útok na kryptoměny a soukromí občanů. Nová kampaň se týká povinného ověřování majitelů peněženek v rámci širších omezení nazvaných MiCA (Markets in Crypto Assets).

Omezení MiCA jsou popisována jako: „Trhy s kryptografickými aktivy jsou navrhovaným nařízením v právu EU. Má pomoci zefektivnit technologii distribuované účetní knihy a regulaci virtuálních aktiv v Evropské unii a zároveň chránit uživatele a investory.“

Tato omezení mají zcela rozbít původní koncept krypto aktiv, tak jak byl zamýšlen – jako rezistence proti inflačním měnám s nuceným oběhem, jako rezistence proti narůstajíí kontrole všeho, proti totální ztrátě soukromí, proti nové totalitě.

Tentokrát jde o zásah proti tzv. nehostovaným peněženkám v rámci připravované AML regulace (TFR). Hlasování ve Výboru pro hospodářské a měnové věci (ECON Committee) obsahuje několik výrazných červených vlajek.

Problematické pasáže legislativního návrhu:

Balík AML Evropské unie zahrnuje revizi nařízení o převodu finančních prostředků (TFR), která rozšíří povinnost finančních institucí doprovázet převody finančních prostředků informacemi o příkazci a příjemci kryptoměnových aktiv.

Jde o implementaci takzvaného cestovního pravidla (travel rule) od FATF v EU, které v podstatě říká, že poskytovatelé kryptoměnových služeb, tedy burzy, správci (custodians) a tak dále musí sdílet osobní informace (jméno, adresa atd.) svých klientů při jejich vzájemných transakcích. Evropský parlament o tom v současnosti diskutuje a návrh postupně mění.

Poslední úprava celý návrh ještě výrazně zhorší z pohledu soukromí uživatelů:

Na rozdíl od původního návrhu, který vyžadoval pouze shromažďování (ne ověření) osobních údajů z transakcí uskutečněných z/do nehostované peněženky, nový návrh nyní vyžaduje „ověřit přesnost informací s ohledem na původce nebo příjemce stojícího za nehostovanou adresou.”

Poznámka: Nehostovaná peněženka/adresa (privátní peněženka, resp. adresa), kterou vám vygeneruje vaše privátní peněženka. Jedná se o adresu, která není pod kontrolou hostitele dané služby (burzy, směnárny atp.).

Návrh však neříká, jak přesně by měl poskytovatel kryptoslužeb ověřovat nehostovanou adresu. Důsledkem toho je, že většina kryptoměnových společností nebude schopna nebo ochotna obchodovat s nehostovanými peněženkami, aby zůstala v souladu (s touto legislativou). Srozumitelně pro osoby, které rozumí krypto problematice: Jak má burza typu DEX ověřovat peněženky účastnící se transakcí na DEX?

Další problém se týká hlášení transakcí na příslušné AML orgány. Podle návrhu by jim měl být hlášen každý převod kryptoměn z nehostované adresy v hodnotě nad 1000 EUR. Jde o všechny transakce bez ohledu na to, zda u nich existuje byť jen náznak, že by šlo o nelegální činnost.

,,Jde o absolutní porušení práv na soukromí,“ varuje Hansen, který doplňuje, že v legislativě je i formulace, podle které bude mít Evropská komise právo po roce posoudit, zda nejsou potřeba další dodatečné úpravy. ,,To znamená, že Evropská komise může zcela zakázat převody z/do nehostovaných peněženek, jak již navrhovali někteří poslanci parlamentu v předchozím návrhu (Art 18b, 45).