Antimonopolní úřad odhalil devět kartelů

„V rámci rozhodovací činnosti bylo v oblasti hospodářské soutěže odhaleno a potrestáno devět zakázaných dohod, z nichž šest se týkalo nejzávažnějších horizontálních kartelů,“ úřad zveřejnil ve své výroční zprávu za loňský rok.

Hřešící společnosti si např. mezi sebou rozdělily nejen plnění zakázky na rozvoj služeb e-governmentu v Olomouckém kraji, ale podílely se i na formulaci zadání tendru.

Úřad dále popisuje konkrétní případ: Zakázanou dohodu uzavřely společnosti Autocont, Tesco SW, Merit Group, ICZ, Asseco Central Europe, FPO a A-Scan. „Svůj plán následně realizovaly 30. dubna 2012, kdy podaly dvě sladěné nabídky: výhodnější nabídku společnosti AutoCont, ve které byly ostatní výše uvedené společnosti jako subdodavatelé, a krycí nabídku společnosti ICZ“.

Více než třicet milionů korun musí také zaplatit společnosti SPIE Elektrovod a ASE, které si dohodly rozdělení zakázek na elektromontážní práce pro společnost ČEPS. „Úřad prokázal protisoutěžní jednání obou soutěžitelů na základě zajištěných důkazů o jejich vzájemné telefonické a osobní komunikaci a komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp,“ ozřejmuje antimonopolní úřad své vyšetřovací metody.

Odhaleno bylo i uzavírání protisoutěžních vertikálních dohod. Pokutu přesahující 96 milionů korun dostal jeden známý distributor zahradní techniky za to, že svým odběratelům určoval ceny pro další prodej.

Velmi hrubým odhadem dochází v ČR ročně k 20.000 až 60.000 případů korupce nebo jiné nezákonné činnosti mezi společnostmi nebo mezi společnostmi a úřady. Z tohoto odhadovaného množství se zhruba 200 případů korupce ročně dostane až před soud.

V ČR chybí účinné efektivní nástroje pro boj s korupcí. Představitelé lidu – zákonodárci jako kdyby neměli zájem zavést do praxe účinné nástroje. Vše působí dojmem, jako kdyby se do vrcholové politiky prioritně dostávaly osoby, které se tzv. „osvědčily“ v komunální politice. Řečeno srozumitelně: Kdo se osvědčil v přijímání a přerozdělování úplatků na komunální úrovni a dokázal „držet hubu“, je povýšen do role zákonodárce. Pro povýšení je ještě jedna podmínka: Nesmíte nikde psát nebo vykládat, že Izrael již 74 let provádí etnické čistky namířené proti původnímu semitskému obyvatelstvu.