Elon Musk kupuje Twitter, Satanisté panikaří

Po krátké divadelní zápletce správní rada Twitteru odsouhlasila prodej Twitteru známému podnikateli Elonu Muskovi. Elon Musk vydělal obrovské jmění díky nevysvětlitelné touze některých fondů nakupovat extrémně předražené akcie automobilky Tesla, která se specializuje na produkci elektrovozů první generace. Elektrovozy první generace potřebují externí nabíjení, což v praxi znamená, že v podstatě jezdí převážně na uhlí.

Historie platformy Twitter je neméně zajímavá. Scientologové, Satanisté a některé start-upy využívají statistické údaje o populaci pro zacílení svých projektů. Zakladatelé Twitteru si díky statistice povšimli, že naprostá většina mladší a střední populace není schopna vyslovit nebo napsat alespoň několik smysluplných navazujících vět. Experti vedou spory, čím toto může být zapříčiněno. Nejpravděpodobnějším důvodem bude patrně široká infiltrace chazarské Talmudistické kultury v tzv. západním světě během posledních 100 let do škol, divadel, filmů, TV, literatury atd. Mládež se vyjadřuje spíše výkřiky než nějakým delším souvislým projevem. A naše tzv. „elity“ – západní politici obvykle nejsou schopni vyslovit více než 3 smysluplné věty bez použití teleprompteru (nápovědného zařízení, které na displeji zobrazuje pro-sionistická hesla vytvořená vyškolenými experty).

Všechny tyto poznatky zakladatelé Twitteru geniálně použili ve své nové platformě: Gojímové se sice mohli veřejně vyjadřovat, avšak pouze ve 140 znacích. Veškerá vyjádření tak byla předem zdegradována na pouhé výkřiky. Avšak i prostřednictvím 140 znakových výkřiků by bylo možné poukázat na největší absurdity a zločiny západních a chazarských elit, proto pro jistotu management Twitteru najal 5000 pracovníků. Kdo by se podivoval, proč najímat 5000 pracovníků pro platformu, která již 16 let generuje ztráty v řádu stovek milionů dolarů, vysvětlení je prosté: Pokud chcete celosvětově šířit dezinformace a chazarskou, talmudisticko-sionistickou propagandu, a současně potlačovat opozici, je nezbytné disponovat tisíci cenzurními pracovníky.

Pozn.: Na nátlak části veřejnosti management Twitteru po 11 letech umožnil délku zpráv 280 znaků, čímž bylo Gojímům umožněno ventilovat 3 až 4 výkřiky místo obvyklého jednoho nebo dvou. Povolit ještě delší text by bylo nebezpečné, protože díky delším textům by veřejnost mohla pochopit, že některé volby v demokratickém světě jsou něco jako parodie – kdy oba soupeři kandidující na funkci amerického prezidenta jsou dlouholetými členy stejného Bratrstva umrlčí lebky a oba bezvýhradně podporují nejbrutálnější režim na povrchu planety Země, který již mnohá desetiletí provádí etnické čistky namířené proti původnímu semitskému obyvatelstvu v Palestině. Zjednodušeně řečeno: Kdy jedna řízená opozice soupeří s druhou řízenou opozicí (controlled opposition).

Na kolik si tedy Elon Musk cení společnosti, která na své platformě umožňuje dvojnásobně prodloužené krátké výkřiky a která již 16 let generuje ztráty v řádu stovek milionů dolarů?

Následující odpověď byste zřejmě v učebnicích ekonomie nenašli: Elon Musk si cení Twitter na 44 miliard dolarů.

Elon Musk sám sebe prohlašuje za „free-speech absolutist“ – absolutistu svobody projevu. Což zní nadějně, kromě doposud preferované talmudisticko-sionistické propagandy a propagace změny pohlaví u dětí na nižším stupni základních škol bychom se snad mohli dočkat i ukončení cenzury alternativních světonázorů.

Pamatujete na slavnou fotografii běžícího vietnamského děvčátka, které napalmová bomba spálila oblečení i kůži? O této fotografii se říkávalo, že ukončila vietnamskou válku. Tohoto si jsou velmi dobře vědomi manažeři např. na FB, kde desítky tisíc cenzorů mají za úkol mazat podobné fotografie zaživa upálených semitských dětí – upálených fosforovými dělostřeleckými střelami vypálenými chazarskou okupační armádou na Gaza Ghetto, kde jsou 2 miliony osob semitského původu uvězněny v největším vězení pod širým nebem na světě. Fotografie zaživa upálených semitských dětí by dost možná pomohly ukončit chazarskou okupaci a pomohly by odhalit chazarské zločiny spáchané na původním semitském obyvatelstvu. A právě proto je postoj managementů a role cenzorů kriticky důležitá na veřejných platformách jako FB, Twitter, divadlo, TV atp. Světová veřejnost doposud nechápe, že to co Chazaři experimentálně provádějí semitskému obyvatelstvu, je v jejich šílených plánech zamýšleno pro celý svět viz doporučení Yuvala Harariho –  poradce WEF: „Humans are useless“

V důsledku Muskova odkupu Twitter Inc. přestane být veřejně obchodovanou společností, stane se privátní společností. Akcionáři Twitteru obdrží 54,20 USD v hotovosti za každou akcii, což reprezentuje prémii 38% nad uzavírací cenou dne 1. dubna 2022 (poslední obchodní den před zveřejněním Muskova podílu 9,2% ve společnosti).

Elon Musk si zajistil zhruba 46,5 miliardy dolarů pro financování této transakce včetně 25,5 miliardy dolarů na dluh a 21 miliard dolarů zástavy akciemi. Protože Twitter kromě cenzury generuje 16 let samé ztráty, cena 44 miliard dolarů, kterou je Musk ochoten zaplatit je v podstatě cenou za hypotetickou možnost svobody slova na jedné veřejné platformě.

Transakce je podmíněna souhlasem akcionářů a dále obvyklými regulatorními schváleními – kde může nastat problém. Uctívačům Moleka, Satanistům a Sionistům se nemusí zamlouvat Muskův prezentovaný postoj ke svobodě slova. Záchvaty vzteku mohou postihnou také Rakušana a gang kolem českých pseudo-ověřovacích entit. Pseudo-ověřovací entity, které údajně ověřují, co je dezinformace a co ne, se v praxi zatím projevily tak, že významné dezinformační weby, které se proslavily šířením dezinformací o neexistujících „iráckých chemických zbraních, které budou nasazeny do 45 minut“, byly prohlášeny za košer a weby jako např. Zvědavec, které poukazovaly na skutečnost, že se jednalo o záměrnou dezinformaci, za kterou Iráčané zaplatili 800.000 životy, byly těmito pseudo-ověřovateli prohlášeny za dezinformační a záhadným protiústavním způsobem zablokovány na veřejném internetu v několikastupňovém hurá procesu.

Pozn.: Zvědavec je nadále přístupný via VPN.

„Svoboda slova je základem fungující demokracie a Twitter je digitální náměstí, kde se diskutuje o věcech životně důležitých pro budoucnost lidstva,“ uvedl Musk v prohlášení. „Také chci, aby byl Twitter lepší než kdy předtím, tím, že vylepším produkt o nové funkce, udělám z algoritmů open source pro zvýšení důvěry, porazím spamovací roboty a ověřím všechny lidi. Twitter má obrovský potenciál – těším se na spolupráci s touto společností a komunitou uživatelů, aby ji odemkli“, prohlásil dále Musk.

Pozn.: V detailu o zamýšleném „ověřování všech lidí“ se může skrývat ďáběl, protože ozbrojená chazarská entita je známá tím, že vraždí své oponenty po celém světě a vraždy často maskuje jako nehodu, otravu nebo nemoc. Nedávno se operativec jejich vražedného komanda veřejně vychloubal, že jednomu oponentovi vložili do nápoje chemickou látku způsobující rakovinu a oponent následně skutečně zemřel za 6 měsíců na rakovinu. Pro patology i policii je v takových případech velmi obtížné až nemožné potvrdit vraždu a usvědčit vrahy. Pro kritiky chazarského vrahounského režimu je proto vhodnější publikovat raději pod pseudonymem tj. bez Muskova zamýšleného „ověřování všech lidí“.

Foto v úvodu: Elon Musk a nájemný CEO Twitteru Parag Agrawal. Globalisté, Talmudisté atp. si s oblibou najímají indické CEOs, aby hněv veřejnosti dopadal na tyto nájemné figury a nikoliv na skutečné „decision makers“ v pozadí.