Krach Arca Investments – chybí 89% majetku

Hodnota majetku zkrachovalé investiční firmy Arca Investments dosahuje jen 11 procent z celkových 23 miliard korun dluhů.

Poprvé od krachu česko-slovenské investiční společnosti Arca Investments se objevily souhrnné informace o hodnotě jejího majetku. Znalecký posudek zveřejněný v insolvenčním rejstříku odhadl hodnotu její majetkové podstaty na 2,6 miliardy korun. Arca Investment však dluží 23 miliard korun.

Znalci vyhotovený odhad hodnoty majetku Arcy Investments tedy činí pouze 11 procent z hodnoty pohledávek. Firma ale slibuje, že díky plánované reorganizaci přinese věřitelům zpátky polovinu z pohledávek.

„Ve znaleckém posudku nejsou zohledněna pozitiva, která by měla být dána reorganizací, zde primárně získaná navrhovanou transformací aktiv. Dále je zapotřebí zdůraznit, že posudek neoceňuje slovenská aktiva, to jsou ta aktiva, která budou náležet do slovenské majetkové podstaty po zahájení vedlejšího insolvenčního řízení na Slovensku,“ řekl insolvenční správce Arcy Lee Louda.

Znalecký posudek vytvořila na základě usnesení Městského soudu v Praze z loňského října společnost Equity Solutions Appraisals. Stanovení hodnoty uskutečnili znalci na základě stavu z 30. září 2021.

Velkou část majetku Arca Investments má podle předloženého posudku v hrsti J&T Banka coby jediný zajištěný věřitel, a to na základě úvěrů z první poloviny roku 2020. V té době už byla Arca podle informací insolvenčního správce v úpadku. Úvěry má J&T Banka zajištěné investičními akciemi fondu Nova Real Estate, který spravuje společnost Redside. Arca byla ve fondu významným podílníkem. Hodnota zajištěných akcií fondu je podle znaleckého posudku 919 milionů korun.

Podíl ve fondu Nova Real Estate patří mezi nejzajímavější části majetku Arcy. Ve fondu jsou kancelářské budovy, nákupní parky a logistická centra. Čistá hodnota aktiv fondu byla na konci února tři miliardy korun.

Většina dluhů Arcy pochází z krátkodobých směnek, které si lidé pořizovali s vidinou vysokého zhodnocení. Zatímco na konci roku 2018 měla Arca Investments krátkodobé závazky 450 milionů eur, na konci září 2021 to bylo už více než 620 milionů eur.