Loni 40.000 vybodovaných řidičů

Přes 40.000 řidičů přišlo loni o řidičské oprávnění kvůli dosažení maximálního počtu 12 trestných bodů. Alespoň jeden bod v hodnocení pak mělo více než 423.000 motoristů, tedy 6,2 procenta všech registrovaných řidičů, přičemž jejich podíl v posledních letech pravidelně klesá. Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy. Bodový systém v ČR funguje 15 let, stát nyní připravuje jeho revizi.

Podle dat tak bylo v bodovém systému loni evidováno 40.406 motoristů, kteří dosáhli maximálního počtu bodů a přišli tak o oprávnění k řízení motorového vozidla. To je zhruba o 500 více než před rokem. Nejvíce vybodovaných řidičů bylo v Moravskoslezském kraji. Alespoň jeden trestný bod pak úřady evidovaly u 423.712 řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku započítávaného do bodového hodnocení řidičů. Přibližně každý 16. řidič tak měl v registru evidován nějaký bod. Je to nejnižší číslo od zavedení bodového systému v roce 2006. Podíl bodovaných klesá nepřetržitě od roku 2009.

Mezi nejčastější přestupky, za které jsou udělovány body, tradičně patří překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h, nepřipoutání se bezpečnostními pásy a používání mobilního telefonu za jízdy.

Někteří řidiči zkoušejí snižovat své bodové konto absolvováním dobrovolného školení bezpečné jízdy. Při jeho úspěšném absolvování získají nárok na odečet tří trestných bodů. Loni toho využilo 1315 řidičů. Motoristům jsou také umazávány čtyři body v případě, že se 12 po sobě jdoucích měsíců nedopustili žádného „bodovaného“ přestupku. Vloni se takto snížilo bodové skóre u více než 381.000 řidičů.

Ministerstvo dopravy v současnosti chystá nový bodový systém. Návrh zjednodušuje bodový systém na tři sazby, které budou udělovány podle závažnosti přestupků. Návrh dále zpřísňuje sankce za závažné přestupky, za něž bude hrozit až tříletý zákaz řízení. Zvýší se u nich i pokuty. U bagatelních prohřešků, jako jsou například špatné parkování či mírně překročení rychlostí, se naopak sankce sníží. Momentálně je návrh ve Sněmovně.

 

Zdroj: ČTK