Automobilky zemí Visegrádské čtyřky žádají o odklad nových emisních norem

 

Automobilky ze zemí Visegrádské čtyřky vyzvaly EU k odložení některých regulatorních požadavků, které letos vstoupily nebo vstoupí v platnost, alespoň o půl roku. Důvodem je dopad epidemie na celé odvětví. Výzvu podepsali prezidenti sdružení autoprůmyslu ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.

„V případě emisí CO2 pro osobní vozy je stejně jako v ostatních případech nutné především provést analýzu dopadů na trhy a ekonomiky a následně učinit kroky, které by zabránily ještě většímu prohloubení současné krize a jejího vlivu na evropský průmysl,“ uvedli zástupci automobilového průmyslu ve výzvě.

V ČR se vyrábí vozy Škoda, Hyundai, Toyota, Peugeot a Citroën, na Slovensku jsou to např.: VW, Kia nebo Jaguar, v Maďarsku jsou výrobní linky Daimleru, Suzuki, Audi a Opel a v Polsku se vyrábí vozy Fiat, Opel, Toyota a VW.

Kromě postupného uvolňování trhů je pro oživení ekonomiky podle automobilek nutné zajistit finanční pomoc prostřednictvím fondů EU i národních rozpočtů. Jejich cílem by měla být podpora likvidity firem a zachování pracovních míst i v dalších měsících tohoto roku. Klíčovou součástí pomoci je vzhledem k dramatickému poklesu odbytu nastartování poptávky po nových vozidlech ve všech segmentech. Programy na podporu obnovy vozového parku, takzvané šrotovné, je podle nich nezbytné koordinovat na evropské úrovni, aby se předešlo  přesouvání starých či vyřazených vozidel mezi jednotlivými členskými státy.

Evropský automobilový průmysl představuje sedm procent HDP Evropské unie a zaměstnává přímo i nepřímo na 13,8 milionu lidí. Důsledky pandemie koronaviru jsou dramatické, výrazné omezení provozu výrobních závodů mělo dopad až na 1,1 milionu zaměstnanců v Evropě. Kvůli zastavení nebo omezení produkce automobilky nevyrobily 2,3 milionu vozidel, a tedy 15 procent z celoročního objemu.