Švédské hutě nahrazují koks vodíkem

Na podzim mají v hutích Luleå na severu Švédska zahájit výrobu oceli bez obvyklého procesu spalování koksu. Na projektu Hybrit pracují vzájemně majetkově propojené švédské hutnicko-technologické firmy LKAB a SSAB společně se švédským energetickým gigantem Vattenfall, který bude lídrem i v další připravované technologické revoluci. Pilotní projekt má představit výrobu oceli bez obvyklého fosilního procesu a tedy s nulovými emisemi CO2.

Podniky na projektu Hybrit začaly pracovat v roce 2016 a o dva roky později zahájily v ocelárnách stavbu nového závodu na výrobu oceli bez využití koksu. Do roku 2035 chtějí tímto způsobem vyrábět ocel ve všech svých severských elektrárnách.

Pokud se nová technologie osvědčí, znamená to, že je možné snížit emise CO2 ve Švédsku o 10 procent a ve Finsku o sedm procent. Na jedné směně v Luleå, nejsevernějších ocelárnách světa, dnes pracuje pouze devadesát lidí, všechny procesy jsou automatizované a zajímavostí je, že polovinu zaměstnanců tvoří ženy.