McKinsey: Zhruba 60% světových bank by pravděpodobně nepřežilo vážné oslabení ekonomiky

 

Zhruba dvě třetiny světových bank by pravděpodobně nepřežilo vážné oslabení ekonomiky, musejí proto radikálně změnit svůj podnikatelský model. Deset let po globální finanční krizi také celosvětově opět klesá důvěra investorů v banky, protože se snižují marže, bankám slábnou příjmy a zpomaluje růst úvěrů.

Vyplývá to ze studie americké společnosti McKinsey, ze které citoval web Les Echos. Deset let od finanční krize by svoje dveře mohla zavřít více než polovina bank, pokud se se situací nedokážou vyrovnat.

„To co by mělo znít obzvláště varovně vedle průmyslových a strategických problémů, které již banky znají, je zpomalování růstu. Mohli bychom dospět ke konci cyklu,“ soudí Sébastien Lacroix ze společnosti McKinsey. Podle její studie, provedené mezi skoro 1000 bank po celém světě, jich 35 % dosahuje ziskovosti (měřené ukazatelem ROTE) v průměru 1,6 % (v obrázku na konci textu se skrývají ve sloupci s názvem challengés). Těm nejlepším, kterých je zhruba 210, se dařilo dosáhnout desetinásobku u tohoto ukazatele, který měří návratnost vlastního kapitálu.

Ještě horší ale možná je, že rostoucí většina zkoumaných bank (80 %) hodnotu ničí, místo toho, aby ji vytvářely. Jinými slovy, návratnost vlastního majetku je menší než jejich průměrné náklady.

Banky v eurozóně jsou od roku 2015 pod tlakem velmi nízkých nebo dokonce záporných sazeb, což jim snižuje příjmy. Objemově se jim obrat podařilo ubránit tím, že poskytují půjčky ve velkém., hlavně na severu Evropy. Kdyby ale konjunktura ustoupila, tak by se jim ale tato strategie nemusela vyplatit.

Racionalizace aktivit už přitom začala. Mezi lety 2008 až 2018 přišly státy evropské osmadvacítky o 600.000 zaměstnanců v bankovnictví. Takovéto kroky pomáhají zvýšit rentabilitu bank na vyspělých trzích již od roku 2013, míní poradenská společnost McKinsey. Jenomže stačí to?

„100 % přidané hodnoty sektoru vytváří celkově sotva 20 % bank,“ říká Sébastien Lacroix. Do budoucna se banky podle něj musejí soustředit na jádrové aktivity a uvědomit si, že toto jádro byznysu se bude dost lišit jedna bankovní instituce od druhé: může jít o soustředění z hlediska segmentace klientely, geografie nebo dokonce byznysu. „Je nutné vybrat si svou bitvu,“ míní také.

Investiční banky Société Générale a BNP Paribas se orientují na svoje silné stránky, a obě již také letos opustily segment obchodování na vlastní účet. A třeba HSBC by se mohla rozhodnout pro odchod z francouzského retailového trhu, podotýká Les Echos.

Jsou zde 2 možnosti

K nejhoršímu ale dojít nemusí. ECB v polovině září oznámila, že bude pokračovat ve své extrémně podpůrné měnové politice. Banky zůstanou natlakovány likviditou, což z jiného úhlu pohledu znamená šanci pro průšviháře, aby se zlepšili – nebo byli dál uměle udržováni naživu. Kritici tuto možnost přirovnávají k poskytnutí dalších drog závislým narkomanům.

Druhou možností je,že se někomu podaří uvést do provozu transparentní nestátní měnu, např. v podobě kryptoměny, s výkonem přes 50.000 TPS (transakcí za sekundu). Za takové situace by nebyla potřeba bank k funkcím jako převod peněz a úschova peněz. Bankám by zůstala role poskytovatelů úvěrů a i tato by byla podrobena těžké konkurenci ze strany jiných subjektů.