Ministerstvo průmyslu nezajímal přínos IT projektů, šlo o vyčerpání peněz z EU

Ministerstvo průmyslu nezajímal přínos IT projektů, ale vyčerpání peněz z unie, zjistili kontroloři NKÚ.

Ministerstvo průmyslu a obchodu při rozdělování dotací na podporu sektoru informačních a komunikačních technologií neposuzovalo úspěšnost a efektivnost programů podle jejich přínosu, ale podle toho, jestli byly vyčerpány přidělené peníze. Dnes to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. V některých případech tak podle kontrolorů došlo k nákupu letadla, dronu nebo digitální zrcadlovky, aniž by resort zkoumal jejich přínos pro projekt.

Kontroloři se zaměřili na podporu sektoru informačních a komunikačních technologií, kterou rozdělovalo ministerstvo průmyslu a obchodu ve dvou programových obdobích z operačních programů: Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

„Od roku 2007 získalo podporu 727 projektů za více než 7,3 miliardy korun, z toho přes pět miliard z rozpočtu Evropské unie. V době přípravy operačních programů stát předpokládal, že investice veřejných prostředků přispějí k rozvoji sektoru ICT v České republice a pomohou konkurenceschopnosti českých podniků,“ informoval NKÚ.

Podpora byla zaměřená hlavně na malé a střední podniky a na budování například datových center nebo center sdílených služeb a třeba také na ICT řešení. Účelem dotací bylo „zajistit českým podnikům lepší pozici na trhu“.

„Z podpory ale v řadě případů čerpaly veřejné prostředky i velké nadnárodní korporace se sídlem mimo Evropskou unii. Díky dotacím tak tyto korporace uspořily své náklady na projekty,“ zjistili kontroloři.

Letadlo, dron i zrcadlovka

Díky podpoře vzniklo téměř 12 000 nových pracovních míst. To ale nebylo cílem podpory, navíc trh se dlouhodobě potýkal s nedostatkem IT pracovníků. Resort také hodnotil úspěch programů podle podílu sektoru informačních a komunikačních technologií na HDP. Ten mezi lety 2011 a 2017 sice rostl, ale nezávisle na poskytované podpoře.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest a Agentura pro podnikání a inovace posuzovaly úspěšnost programů především podle objemu vyčerpaných prostředků. Tomu odpovídal i přístup k výběru a kontrole projektů,“ informovali kontroloři s tím, že podporu dostávaly i projekty, které hodnoticí komise nedoporučila.

Příjemci podpory navíc podle Nejvyššího kontrolního úřadu navíc dodávali nereálné údaje a kontrola projektů byla převážně jen formální a nedůsledná. „Dotace přes 31 milionů korun tak například šla na nákup použitého letounu a stavbu hangáru, které měly podniku sloužit k rozšíření poskytovaných služeb o certifikovanou výměnu leteckých motorů. K proplacení projektu došlo i přesto, že nebylo zřejmé, zda byl zakoupený letoun použit pro potřeby projektu,“ popsal kontrolní úřad.

Podporu získal také projekt datového centra. „Více než jeden milion korun byl určen na nákup mobilní kamery, profesionálního dronu nebo digitální zrcadlovky. Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom nezjišťovalo nezbytnost tohoto vybavení,“ dodal Nejvyšší kontrolní úřad.

Ministerstvo zjištění kontrolorů nepopřelo. Zpráva kontrolorů se však podle mluvčí resortu Štěpánky Filipové vztahuje zejména k letům 2012 až 2018, kdy ministerstvo už dříve přijalo nápravná opatření. „Ministerstvo průmyslu a obchodu si je vědomo, že s některými zjištěními ve zprávě lze souhlasit.