700 miliardový byznys má problém: Potravinové suplementy nefungují

Deset let trvající pozorovací studie více než 30.000 osob zjistila, že některé vitamíny a minerální látky vám mohou pomoci vyhnout se kardiovaskulárním onemocněním, ale pouze v případě, že tyto prospěšné živiny dostane vaše tělo z potravin, nikoli z potravinových suplementů.

Studie, zveřejněná tento týden v Annals of Internal Medicine, je pouze další, která zjistila, že užívání doplňkových vitamínů a minerálů, ať už jednotlivě nebo v multivitamínech, neposkytuje žádné zjevné přínosy, pokud jde o snížení rizika úmrtí obecně nebo úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a rakoviny. Jednoduše řečeno, polykání pilulek nemůže zaujmout místo zdravého stravování – neokázalá studie, který pravděpodobně nepotěší hypertrofovaný 700 miliardový (30 miliard dolarů) obor s potravinovými doplňky.

Studie navíc nezjistila jen nedostatek benefitů pro zdraví uživatelů. Rovněž našla potenciální škody. Požívání vysokých dávek vápníku (1.000 mg nebo více denně) z doplňků, ale nikoli z potravin, bylo spojeno s vyššími riziky úmrtí na rakovinu – uvádí studie. Stejně tak osoby užívající vitamín D v doplňcích, kteří neměli nedostatek vitamínu D, jsou vystaveni vyššímu riziku úmrtí na všechny statisticky sledované příčiny, včetně úmrtí na rakovinu.

Z této pozorovací studie není jasné, proč stejné vitamíny a minerály měly různé účinky na základě toho, zda byly, řekněme, žvýkány v salátu nebo polknuté v pevné balené kapsli. Je však pravděpodobné, že naše tělo je vyladěno evolucí, aby co nejlépe absorbovalo a používalo mikroživiny na úrovních a poměrech vyskytujících se v potravinách.

Autoři studie – tým odborníků na výživu vedený výzkumníky z Tufts University – poznamenávají, že:

„Lidé konzumují potraviny a živiny, které jsou vysoce korelované. Komplexní interakce mezi živinami budou pravděpodobně hrát významnější roli při určování zdravotních výsledků než jednotlivé živiny.“

Vezměme si například případ vápníku. Dřívější výzkum ukázal, že pravidelné mega-dávky vápníku ze stravy – možná z kvalitních zmrzlin – mohou způsobit, že střeva sníží množství minerálu, který absorbuje, což vede k vyšším hladinám vápníku v moči (tělo více vylučuje) a nižší hladiny vápníku v těle. Ve skutečnosti je velmi obtížné, ne-li nemožné dostat příliš mnoho vápníku z potravin samotných. Pravidelné polykání velkého množství vápníku v silné tabletce, na druhé straně, nezdá se, že má stejný účinek na absorpci střeva, což vede ke zvýšeným hladinám cirkulujícího vápníku a potenciálnímu poškození, jako je zácpa a zvýšené riziko vzniku ledvinových kamenů.

Více než polovina všech dospělých v USA tvrdí, že používají doplňky stravy. 10% Američanů uvádí čtyři nebo více doplňků denně. Vzhledem k tomu je důležité pochopit přínosy a rizika, která představují.

Další zjištění

Autoři nové studie se zabývali také údaji z masivního průzkumu (National Health and Nutrition Examination Survey), který se uskutečnil v letech 1999 až 2010 od 30.899 osob. Více než 27.000 z těchto účastníků poskytlo informace o doplňcích, které si vzali, jakož i o skladbě potravin, které v poslední době jedli. Průzkum také zahrnoval demografické a jiné zdravotní údaje, včetně toho, zda lidé kouřili, pili, cvičili nebo měli závažné zdravotní stavy jako jsou rakovina a diabetes. Účastníci poskytli své informace vyškoleným tazatelům, kteří zkoumali účastníky ve svých domovech a telefonicky. Autoři studie poté propojili zdravotní záznamy o úmrtích s účastníky v průběhu sledovaného období. Studie zachytila ​​úmrtí 3.613 účastníků.

Podobně jako obecná populace, více než polovina účastníků studie uvedla, že užívají doplňky stravy. Téměř 40% si bralo multivitaminy. Nejčastějšími individuálními doplňky byly vitamíny C, D a E, stejně jako vápník a hořčík.

Výzkumníci na základě doplňkových a potravinových zpráv od každého účastníka odhadli, kolik každého z hlavních mikronutrientů účastník každý den dostal. Výzkumníci rozdělili odhady podle zdroje (potraviny versus doplněk) a zaznamenali, zda jsou pod doporučenými hodnotami, na cílových hodnotách nebo nadměrné.

Na první pohled se zdálo, že těm, kteří užívají doplňky stravy, se vede dobře – což ukazuje snížené riziko úmrtí z důvodu všech příčin během průzkumu. Ale tato asociace zmizela, když výzkumníci porovnali demografická a zdravotní data. „Naše výsledky a výsledky naznačují, že zkoumané osoby užívající doplňky jsou osobami s vyšší úrovní vzdělání a příjmů a zdravějším životním stylem celkově (např. kvalitnější stravou, vyšší úrovní fyzické aktivity, nekuřáci nebo abstinenti a se zdravou tělesnou hmotností) než osoby neuživající doplňky“, poznamenali autoři studie. Tak „zjevná souvislost mezi užíváním doplňků a nižší úmrtností může odrážet promíchanost vyššího socioekonomického postavení a faktorů zdravého životního stylu, o nichž je známo, že snižují úmrtnost.“

Když vědci vybrali účinky jednotlivých mikronutrientů, zjistili, že adekvátní příjem vitamínu K a hořčíku souvisí s nižším rizikem úmrtí z důvodu všech příčin. Také vitamin A, vitamin K, zinek a měď byly spojeny s nižším rizikem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Ale tyto přínosy byly omezeny na příjem uvedených látek pouze z potravin – nikoliv z doplňků.

Předtím, než by mohl být čtenář v pokušení pokusit se rozšířit svou stravu o potraviny, které překypují těmito vitamíny a minerálními látkami, autoři zdůrazňují opatrnost. Jak již bylo uvedeno dříve, vědci mají podezření, že interakce a poměry živin hrají roli ve zdravotních výsledcích. „Naše poznatky o jednotlivých živinách by tedy měly být považovány za předběžné a interpretované s opatrností,“ uzavírají vědci své komentáře.

Studie má také několik omezení, včetně spoléhání se na lidi, aby si pamatovali potraviny, které požívají (a upřímně je hlásí). Je to také observační studie, která je schopna pouze zjistit korelace, neprokazuje, že živiny způsobují jakékoli pozorované škody nebo přínosy.

Výzkumníci (jako vždy) vyzývají k dalšímu výzkumu epidemie popularity užívání doplňků. Z těchto dat však lze vyvodit, že „i když adekvátní příjem živin z potravin může přispět ke snížení rizika úmrtí, nadměrný příjem z doplňků může zvýšit úmrtnost.“

Pozn.: Již zhruba před 20 lety podobně zaměřená studie, avšak provedena na zcela jiné vědecké úrovni, zjistila překvapující fakta: Kdykoliv si lidské tělo mohlo vybrat mezi tím, zdali po požití přijme vitamíny z pilulek nebo z přirozené potravy, přednostně vstřebávalo vitamíny přírodní z přirozené stravy. Vědci při těchto pokusech obě skupiny vitamínů označkovali radioizotopy. Výsledky se nezměnily, ani když prohodili značkování. Tzn. pokud osoba požila umělé vitamíny v pilulce a současně přirozené ve stravě, tělo si vždy u všech zkoumaných osob samo vybralo přírodní formu vitamínů a tu přijalo, umělé vitamíny vyloučilo z těla. Pouze v případě nedostatku přírodních vitamínů tělo přijalo vitamíny umělé. Pro vědce je to dodnes nevysvětlená záhada, protože jak zdůrazňují: „Přírodní i umělé vitamíny mají stejné chemické složení“.

Zdroj: Annals of Internal Medicine