České železniční tratě budou podle francouzského vzoru TGV

 

Se zpožděním pouhých 38 let po francouzském průkopnickém rychlovlaku TGV (Train à Grande Vitesse) se česká Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) rozhodla, že zakoupí francouzské předpisy a technické normy pro vysokorychlostní tratě (VRT).

„Normotvorby a předpisy, jak vůbec vysokorychlostní trati stavět, jsou strašně důležité. Neumím si představit, že bychom je u nás začali vytvářet, když už jsou 40 let vyzkoušené ve Francii,“ řekl ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Francouzské předpisy a normy se osvědčily nejenom ve Francii, ale také v Maroku, kde se podle nich postavila vysokorychlostní trať a částečně také ve Španělsku. Oproti jiným obchodům státních podniků a institucí se tento nezdá být 300% předražený. SŽDC se dohodla se SNCF Mobilités na přiměřené ceně 11 milionů Kč.

Dodnes se nepodařily objasnit otázky investigativních novinářů z před 15 let: Proč je každý kilometr českých dálnic 3x dražší, než kilometr německých dálnic, když česká pracovní síla je 3x levnější než německá pracovní síla a podloží pod budovanými dálnicemi má obdobné charakteristiky.

SŽDC je naštěstí podnik s vysokým morálním kreditem a nákup technických norem je prvním a nezbytným krokem v grandiózních plánech na vybudování celé sítě vysokorychlostních tratí v ČR. Plánované jsou tratě z Prahy do Polska, Brna, Ostravy, Vídně a výhledově do Plzně. Představivost plánovačů se bohužel zastavila daleko před Mnichovem, který by byl velmi atraktivní destinací a nedosáhla ani na Jadran.

Projektová dokumentace pro územní řízení týkající se tří pilotních úseků vysokorychlostních tratí by se měla začít zpracovávat letos. Mezi pilotní úseky patří VRT Polabí na výjezdu z Prahy do Poříčan, druhý pilotní úsek je jižně od Brna a třetí úsek je z Přerova na Ostravu. Odhadované náklady na stavbu všech VRT činí 30 miliard Kč.

Celkové odhadované náklady na všechny plánované VRT tratě jsou v řádu 500 až 600 miliard v průběhu 20-25 let.

Zpoždění 38 let není kritické. Je znám případ entity, která se zpožděním 4550 let, díky úspěšnému výběrovému řízení, zavedla jedno významné náboženství a dnes má tato entita rozhodující vliv na politiku, média, finance a soudní výklad pojmu „válečné zločiny“ v mnoha cizích zemí (i v těch s modernějším náboženstvím).

 

Foto: Když vás jiná, ještě nedávno zaostalá, země předběhne o 20 let