Starosta Helsinek dá 1 milion EUR tomu, kdo dostane nápad

Starosta Helsinek Jan Vapaavuori na konferenci pořádané městem Helsinky v Helsinki City Hall vyhlásil mezinárodní soutěž.

1 milion EUR obdrží ten, kdo dostane nápad, jak nahradit spalování uhlí v systému centralizovaného vytápění, které město Helsinky provozuje.

Platná legislativa zavazuje město Helsinky k ukončení spalování uhlí při produkci tepla a elektřiny do roku 2029. Starosta požaduje, aby nová technologie, kterou někdo vymyslí, spalovala co nejméně biomasy.

Čtenáři PressClub World pochopitelně nemusí čekat na nápad, všichni čtenáři již znají řešení. Starosta Vapaavuori je tak trochu staromódní, stále uvažuje v dimenzích biomasy a obává se velkého množství nákladních vozů přivážejících biomasu, což nebude zásadní problém. Požaduje-li co nejmenší množství biomasy ke spálení, lze mu vyhovět: Číslo 0 bude jistě vyhovovat jeho požadavkům.

Starosta dále předpokládá, že nápad vzniká několik měsíců. Proto soutěž nápadů bude zahájena až na podzim t.r. Dalším důvodem je, že topná sezóna začíná na podzim a pokud bude některý nápad vyhlášen vítězem, je zcela jisté, že technickou realizaci nápadu nelze stihnout během probíhající topné sezóny.

Ve skutečnosti, nápad může inovativně uvažující osobu napadnout během zlomku okamžiku a jak bylo zmíněno, v tomto případě ani není nutné čekat na nápad.

Starosta předpokládá, že bude jmenována mezinárodní komise expertů, aby posoudila, který nápad bude znamenat nejnižší spotřebu biomasy.

Starosta Vapaavuori dále prohlásil: „Kdybych věděl, co vlastně chci, tak bych neodstartoval tento druh soutěže“.

Zde musíme dát starostovi za pravdu, když starosta ví, co chce, obejde se to i bez veřejné soutěže.

Starosta svůj nápad také komentoval na Twitteru (Twitter je specializovaná platforma pro velmi krátké texty/zprávy, vhodná pro osoby, které nechtějí nebo nejsou způsobilé napsat středně dlouhou zprávu): Starosta Vapaavuori na Twitteru