Maersk Drilling byl v akciovém debutu v Kodani oceněn na cca 3,6 mld. USD

Maersk Drilling byl v akciovém debutu v Kodani oceněn na cca 3,6 mld. USD. Hodinu po otevření kodaňské burzy se akcie obchodovaly na cca 570 DKK, což představuje tržní kapitalizaci firmy ve výši 23,7 mld. DKK.

Management A.P. Møller – Mærsk A/S, zkráceně známé jako Maersk, vyhodnotil rizika spojená s nadcházejícím zavedením nového převratného zdroje energie a rozhodl se oddělit část společnosti, která bude vystavena největšímu riziku budoucího bankrotu. Skutečný motiv tohoto odštěpení „aktiv“ musel být pochopitelně utajen, protože jinak by nebylo možné nalézt dostatečné množství investorů ochotných vstoupit do tak vysokého rizika.

Zavedení nové technologie produkce energie způsobí pokles poptávky po topném oleji, což způsobí pokles poptávky po ropě. To vše se dále projeví v nekonkurenceschopnosti těžařů ropy s vyššími těžebními náklady. A mezi ropná pole s nejvyššími těžebními náklady patří právě offshore vrty. Těžaři s velkým podílem offshore vrtů budou bankrotovat dříve, než ostatní těžaři. To způsobí vymizení poptávky po službách společností vrtajících díry do mořského dna.

Bez odštěpení aktiv by v blízké budoucnosti utrpěla závažné ztráty celá společnost A.P. Møller – Mærsk A/S. Díky vychytralému odštěpení tak A.P. Møller – Mærsk A/S nejenom, že zůstane uchráněna dopadů technologických změn, ale navíc bude i výrazně profitovat, tak jako každý velký spotřebitel paliv. Technologická revoluce způsobí nevyhnutelné škody, avšak komu se podaří tohoto „Černého Petra“ podstrčit jiným investorům, ten se vyhne jinak nevyhnutelným škodám.

Geniální podnikatelský tah, k němuž je ovšem potřeba operovat ve Skandinávii, která bude jednou z prvních geografických lokalit, kde dojde k zavedení nové převratné technologie a proto již každý čtvrtý odborník ve Skandinávii ví, která bije. Díky novinářům významných masmédií, kteří občas odmítají zveřejňovat významné noviny, se však tyto informace podařilo před zbytkem světa utajit až do poslední chvíle. Bez tohoto utajení a skvělé (ne)práce novinářů by jinak nebylo možné úspěšně a s fanfárami podstrčit „Černého Petra“ v „hodnotě“ 3,6 miliard dolarů důvěřivým investorům.