Paříž žaluje Airbnb pro nelegální reklamu

Paříž je se 65.000 nabídkami pronájmu bydlení nejvýznamnější lokalitou pro Airbnb a Francie je pro Airbnb druhou nejvýznamnější zemí.

Město Paříž tvrdí, že Airbnb údajně porušuje zákon, když zveřejňuje reklamu na pronájem bydlení. Není zřejmé, ve kterém bodě údajně reklama porušuje předpisy, nicméně podle místní legislativy musí každá reklama na pronájem bydlení obsahovat registrační číslo. Představa úřadů je taková, že pronajímatel použije registrační číslo. V r. 2017 došlo ke zpřísnění předpisů, kdy majitelé bytů a vilek mohou pronajímat své nemovitosti maximálně 120 dnů (v souhrnu) během roku. Tyto předpisy byly namířené proti tzv. „provizorním hotelům“.

Pokuta za každé jedno zobrazení reklamy činí 12.500 eur a město Paříž tvrdí, že Airbnb zobrazilo 1000 reklam. V souhrnu tak Airbnb hrozí pokuta do výše 12,5 milionů eur.

Obecně ve Francii existují velmi přísné předpisy. Obyčejní lidé např. nechápou, proč musí např. čeští nebo američtí podnikatelé, kteří vedou jedno jednání v Paříži a druhé jednání v Lyonu, se svými bizjety odletět do, řekněme, Ženevy a poté zase zpět do Francie. Způsobují to tzv. předpisy o kabotáži, staré několik set let.

Cílem tvrdého postupu je dle pařížské radnice dát výstrahu všem těm, kdo „nepřetržitě pronajímají své nemovitosti a tím kazí své sousedy“.

Předpokládá se, že ačkoliv žaloba se může ukázat být nesmyslnou, Airbnb zaplatí, aby neutrpěla v konkurenčním boji např. s HomeAway.