Hypotéza Dr. Karla Zellera a Dr. Ned Nikolova o rozhodujícím vlivu atmosférického tlaku na klima planet

Matematický objev Dr. Karla Zellera a Dr. Ned Nikolova využil oficiálních údajů NASA k vyčíslení průměrných teplot pevných povrchu planet obíhajících kolem Slunce. Jejich vzorec se nevztahuje na plynové planety: Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Zeller a Nikolov prohlašují, že dokáží určit dlouhodobou průměrnou teplotu Venuše, Země, Marsu, Titanu a Tritonu pouhými dvěma hodnotami: jejich vzdálenosti od Slunce a jejich atmosférického tlaku. Zeller a Nikolov zjistili, že plynné složení atmosféry je pro stanovení dlouhodobých průměrných teplot nepodstatné. Například atmosféra Venuše se skládá z 96,5% oxidu uhličitého, zatímco atmosféra Země obsahuje pouze 0,04% oxidu uhličitého, přesto jsou tyto obrovské rozdíly nepodstatné pro matematické výpočty potřebné pro stanovení průměrných teplot. Oxid uhličitý a všechny ostatní atmosférické plyny přispívají k teplotě pouze fyzikální hmotností a výsledným atmosférickým tlakem. Zeller a Nikolov prohlašují, že jejich předpovědi pro planety a měsíce jsou přesné v rámci jednoho stupně Celsia, což je nález tak přesný, že náhodu lze odůvodněně vyloučit.

Objev Dr. Zellera a Dr. Nikolova naznačuje, že atmosféra Země nás udržuje v teple pomocí plynového kompresního ohřevu díky hmotnosti zemské atmosféry o tloušťce přibližně 450 km, nikoliv skleníkovým efektem. V reálu: skleník má skleněnou stěnu, která ho obklopuje. Země je otevřená prostoru, proto tito dva vědci navrhují, aby termín „skleníkový efekt“ byl nahrazen termínem „atmosférické tepelné posílení“ (atmospheric thermal enhancement). Teplo se vytváří stlačením atmosférických plynů gravitací a současně vystavení atmosféry a povrchu planety Slunečnímu záření. Podobně jako se u vznětového motoru používá píst ke stlačování plynů, který generuje dostatečné množství tepla, čímž eliminuje potřebu zapalovací svíčky. Velké gravitační zatížení na mohutné množství atmosféry Země v kombinaci se slunečním zářením ohřívá naši planetu natolik, aby umožnily existenci a růst životních forem na bázi uhlíku.

 

 

Ned Nikolov presentation on conference (YouTube) >>>