Práce na dálku – aspekty, které chybí v naučných kurzech

S rozvojem technologií je čím dál větší počet profesí a činností, které lze efektivněji vykonávat na dálku.
Zdůraznil jsem slovo efektivněji, tím se rozumí s nižšími náklady, lepšími výsledky atd. Je mnoho činností, které vyžadují absolutní klid a soustředění, které nelze docílit někde v open space hangáru. Dále jsou činnosti, které je potřeba vykonávat např. 12-15 hodin denně, avšak v přerušovaném režimu. Sedět 15 hodin v kanceláři by bylo značné utrpení. Pokud můžete to samé provádět z pohodlí domova nebo rekreačních prostor, je to podstatný rozdíl. Těmito tématy se zabývá množství výukových kurzů, které lze získat často zdarma, proto se zde v článku soustředím na aspekty, které v těchto kurzech nebývají diskutovány.

  1. Velmi výrazné rozevírání příjmových „nůžek“ mezi pracující třídou a investory (rentiérskou třídou)
  2. Paralelní činnosti: Námezdní práce a práce na vlastním projektu
  3. Alternativní jurisdikce pro vaši entitu
  4. Práce na dálku a handicapované osoby

ad 1) Velmi výrazné rozevírání příjmových „nůžek“ mezi pracující třídou a investory (rentiérskou třídou)

Vyobrazený graf představuje podíl na bohatství vlastněném pracující třídou (včetně vysoce kvalifikovaných IT odborníků pracujících na dálku) a podíl na bohatství vlastněném rentiérskou třídou, plus změny těchto podílů v průběhu let.

Co je z grafu zcela patrné? Kdo nevlastní/nevlastnil akcie, příp. podíl ve firmě, je v podstatě „odsouzen“ celý život strávit námezdnou prací. Navíc: Věk pro odchod do důchodu se bude průběžně zvyšovat souběžně s průměrným věkem dožití, pokročilejší lékařskou péčí atd.

Pokud pracujete na dálku z domova nebo z místa rekreace atp. je pro vás mnohem snazší nejenom na pár minut si odpočinout, ale také pár minut věnovat např. aktuálnímu dění na akciových trzích. Cca 90 až 97% portfolio manažerů a analytiků investičních fondů si totiž není ochotných přiznat, že čas od času jsou (generálně) akcie nebo jiná třída aktiv výrazně předražené.

Krátce: Většina portfolio manažerů nakupuje nebo drží akcie i v situacích, kde je velmi zřetelné, že vznikla tržní bublina – když jsou akcie nesmyslně předražené, eventuálně když množství varovných signálů ukazuje na vysokou pravděpodobnost poklesu daného odvětví.

Existuje jasně patrný důkaz těchto tvrzení? Jistě: Podívejte se na souhrny doporučení jednotlivých investičních bank, fondů atd. Každou konkrétní firmu monitoruje a analyzují analytici 30 až 50 bank, investičních společností atd. Všichni nebo všichni až na jednoho neustále doporučují „Kupovat“. Je naprostou výjimkou, aby některý analytik zveřejnil „Prodávat“. Experti všech 30 až 50 bank doporučují „Kupovat“ i když se celý trh nachází ve fázi nafouklé bubliny nebo když daný titul klesá celý rok nebo i dva a klesl na pětinu příp desetinu původního kurzu. Po celou dobu poklesu nebo imploze bubliny všichni experti (vzácně s výjimkou jednoho nebo dvou) neustále doporučují „Kupovat“.

Zde je zcela zřejmé, že je třeba se spoléhat na vlastní úsudek. A je velký rozdíl mezi tím, když pracujete doma a můžete si během přestávek udělat jasno v tom, který obor včetně všech firem v daném oboru zanikne nebo bude v útlumu, protože se objevila nová technologie, která celý obor učiní postradatelným a mezi tím, jste-li dejme tomu zaměstnán jako pilot velkého dopravního letadla, kde si nemůžete dovolit ani vteřinu nepozornosti, protože byste způsobili katastrofu.

Krátce: Pokud pracujete na dálku, chytněte příležitost za pačesy a vstupte to třídy investorů. Nemusíte v tu chvíli disponovat milióny. Postačuje začít s málem, ať si zvyknete a získáte zkušenosti. Hlavně se vyhýbejte bublinám na trhu. Poznáte 50ti násobně předražené auto? Ano? Potom poznáte i 50ti násobně předražené akcie. Nekupujte akcie výrobců bičů, jestliže jste již 15krát viděli první montážní linku na světě Henryho Forda. 40 analytiků bude samozřejmě doporučovat nakupovat akcie všech výrobců bičů, vy ale použijete vlastní rozum. Nekupujte akcie energetických společností, jestliže již 35 univerzitních a vývojových týmů potvrdilo existenci LENR. A hlavně se vyhýbejte podvodným tzv. „boiling room“ (výtopnám), kde podvodníci ze země, která nevydává k potrestání zločince (nevydává k potrestání ani vrahy malých holčiček), používají přesměrování telefonů, aby vyvolali dojem, že telefonují z Londýnské City a vylákali z vás peníze. Detaily zde.

Spolehněte se na svůj rozum a najděte si diskuzní fóra techniků, mechaniků z daného oboru. Tam obvykle nepíšou podvodníci, kteří jenom chtějí vylákat z lidí peníze. Obecně platí, že se vyplatí kupovat akcie po splasknutí bubliny, po velké krizi, po zemětřesení, tornádu atp. viz graf

ad 2) Paralelní činnosti: Námezdní práce a práce na vlastním projektu

Většinu jsme si vysvětlili výše. Využijte toho, že při práci na dálku si můžete svobodněji volit chvíle odpočinku a také chvíle, kdy budete např. vymýšlet koncept vlastního projektu. Zužitkujte znalosti toho špatného, co jste viděli jinde.

Proč píšu na PressClub World? Protože na Facebooku budete shadowbanned za linky jako je např. zde link na článek o podvodných firmách. Proč přijímám odměnu v kryptoměnách?  Protože pokud mi někdo ze zahraničí pošle bankovním převodem 10 dolarů za článek, bankovní poplatky u zahraničních plateb činí 20 až 45 dolarů. Krátce: Nedostanu nic. Proto dostat něco (krypto) považuji za lepší než dostat nic.

Využijte špatností jiných a pracujte na svém vlastním projektu, třeba objevíte novou tržní niku.

ad 3)  Alternativní jurisdikce pro vaši entitu

Příklad: Pokud prodáváte zmrzlinu v pouličním stánku, není to zrovna vhodný předmět činnosti pro zřízení IBC společnosti někde na Panenských ostrovech.

Pokud však prodáváte např. webhosting a váš server se nachází ve free zóně nebo obchodujete se směnkami, kryptem, akciemi atp. je na místě (od určitého objemu transakcí) popřemýšlet o vhodné jurisdikci pro vaši novou entitu – firmu. Podrobněji o této problematice až příště. Jako hint uvedu jedno: Některé jurisdikce výslovně uvádějí, že pro IBC je vedení účetnictví dobrovolné, případně je možné jej vést v libovolném standardu tj. i vašem vlastním.

ad 4)  Práce na dálku a handicapované osoby

Dejme tomu, že na nohách vydržíte jenom několik minut a sedět vydržíte půl hodiny. Kolik firem myslíte, že vás zaměstná? V takové situaci se nachází mnoho osob. Lidé s takovým handicapem chtějí dělat něco užitečného, chtějí pomáhat jiným lidem a firmám, avšak nikdo pro ně nebude v kanceláři pořizovat lehátka s monitory zavěšenými u stropu. Zde je práce na dálku jediná šance. Pro osoby s takovým handicapem není žádný důvod, proč by nemohly vykonávat tisíc různých činností prostřednictvím počítače na dálku a to z polohy vleže – lehátka. Přitom mohou pracovat na vlastním projektu a řídit vlastní firmu.

Podpořme projekty, kde se a priori předpokládá práce na dálku. Tisíce handicapovaných lidí mohou být užitečnými díky práci na dálku.