Japonsko odmítá zaplatit kompenzace za vypouštění radioaktivní vody

ČLR požaduje po Japonsku kompenzace za potenciální ekonomickou újmu zapříčiněnou vypouštění radioaktivní vody z poškozené jaderné elektrárny Fukušima. Agentuře Kjódó to dnes sdělilo několik diplomatických zdrojů. Japonsko údajně návrh odmítlo s tím, že proces vypouštění je podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v souladu s bezpečnostními standardy.

Japonsko radioaktivní vodu začalo vypouštět do moře loni v srpnu. Jde o odpadní vodu použitou při chlazení jaderného paliva po nehodě ve Fukušimě v roce 2011.

Tekutina prošla několika fázemi ošetření, které odstranily část radionuklidů kromě stopových množství tritia, které je méně škodlivé než jiné radioaktivní látky jako cesium nebo stroncium.

ČLR v reakci zakázala ze sousedního Japonska dovážet veškeré mořské plody a omezení nezrušila ani po zveřejnění první úplné zprávy MAAE, podle níž je vypouštění filtrované a rozředěné radioaktivní vody do moře v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy.

ČLR na druhé straně trvá na kompenzacích a vytvoření nezávislého monitorovacího systému mimo struktury MAAE.

Atomová elektrárna ve Fukušimě byla na papíře naprosto bezpečnou se všemi možnými certifikáty. V konfrontaci s realitou však spektakulárně selhala. Fyzikální jev objevený v r. 1994, který umožňuje využívat nový zdroj energie bez potřeby radioaktivních materiálů, představuje možnou budoucnost, kde atomové elektrárny nebudeme potřebovat. Naše životní prostředí a potažmo celé lidstvo tak nebude muset čelit nebezpečím v podobě dalších Three Mile Island, Černobylů a Fukušim.