Černochová uvažuje o lodní nemocnici u obklíčené Gazy

U ministryně Černochové došlo ke zcela nečekanému zlomu, začala uvažovat humanitárně. Ministryně Černochová až doposud veřejně projevovala neomezený obdiv k okupačnímu sionistickému režimu. Nějaká zatím neznámá událost nebo snad i osvěta však způsobily, že Černochová začala uvažovat realisticky v humanitární dimenzi. Nelze ani vyloučit možnost, že ministryně Černochová zjistila, že Palestinci jsou skuteční Semité, zatímco okupanti chazarského původu nikoliv.

Ať tak, či onak, česká armáda, která kromě jedné ponorky doposud nedisponovala žádným loďstvem, začala v hypotetické rovině uvažovat o lodní nemocnici, která by byla zakotvena u Gaza ghetta a která by poskytovala lékařskou péči semitskému obyvatelstvu (tj. Palestincům), které bylo zasaženo bombardováním okupačním sionistickým vojskem.

Sionistickému režimu se doposud podařilo na Gaza ghetto svrhnout větší tonáž bomb a raket než kolik odpovídá ekvivalentu dvou hirošimských atomových bomb. Výsledkem je více než 29.000 zabitých Semitů z toho dvě třetiny jsou ženy a děti. Tento masakr není západními vládami považován za genocidu, stejně tak jako za genocidu není považováno 76 let kontinuálně prováděných etnických čistek přesně podle definice etnických čistek uveřejněné na stránkách OSN.

Generál Karel Řehka také podpořil myšlenku loďstva u břehů Gaza ghetta, když prohlásil, že síly jsme schopni nasadit rychle.

Plán však komplikují způsoby, jakým sionistický režim zacházel s humanitárními výpravami. Například před několika roky provedla sionistická armáda výsadek na loď s humanitární pomocí v mezinárodních vodách, kdy na této lodi postřílela 9 humanitárních pracovníků (desátý později podlehl zraněním) a postřelila dalších 30. Mezi zabitými byl dokonce jeden Američan. Nelze než doufat, že české loďstvo vyslané Černochovou k břehům Gaza ghetta nepostihne podobný osud.