800 západních úředníků: Izrael nemá žádné zábrany

„Existuje pravděpodobné riziko, že politika našich vlád přispívá k závažnému porušování mezinárodního práva, válečným zločinům a dokonce k etnickým čistkám nebo genocidě,“ uvádí dopis úředníků ze západních zemí.

Více než 800 představitelů veřejné správy ze Spojených států a Evropy podepsalo prohlášení, v němž varují, že jejich vlády mohou podporou izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy přispívat k závažnému porušení mezinárodního práva.

Uvádějí, že jejich administrativy riskují spoluúčast „na jedné z nejhorších lidských katastrof tohoto století“, když ignorují jejich odborné rady ohledně konfliktu, napsal server BBC News, který obdržel kopii dokumentu. Dopis je podle webu nejnovější známkou výrazného nesouhlasu uvnitř vlád některých klíčových západních spojenců Izraele.

Jeden ze signatářů prohlášení, americký úředník s více než pětadvacetiletou praxí v oblasti národní bezpečnosti, řekl BBC o „neustálém přehlížení“ jejich obav. „Hlasy těch, kteří rozumí regionu a jeho dynamice, nebyly vyslyšeny,“ řekl úředník.

„To, co je zde opravdu jiné, není to, že bychom něčemu nedokázali zabránit, ale že se na tom aktivně podílíme. To se zásadně liší od jakékoli jiné situace, kterou si pamatuji,“ dodal úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity.

Izrael při svých vojenských operacích v Gaze neprojevil „žádné zábrany“, uvádí prohlášení, což podle jeho signatářů mělo za následek desítky tisíc civilních obětí, kterým se dalo předejít. „Záměrné blokování pomoci vystavilo tisíce civilistů riziku hladomoru a pomalé smrti,“ tvrdí také signatáři dopisu.

Realita je však podstatně otřesnější. OSN má na svých webových stránkách zveřejněnou definici etnických čistek. A to co Izrael kontinuálně provádí od svého vzniku v r. 1948, tj. 76 let, zcela odpovídá definici tak, jak je zveřejněna OSN. Západní vlády tuto shodu mezi definicí a realitou zcela přehlížejí nebo jednoduše předstírají, že této definici nerozumí.