Porovnání podmínek fotovoltaických firem

Masívní rozmach technologií pro udržitelný rozvoj přívětivých k životnímu prostředí, zejména fotovoltaických elektráren, zajistil velkou konkurenci na českém trhu. Pro zákazníky je konkurence mezi dodavateli jistě pozitivním aspektem, nicméně orientovat se v široké nabídce vyžaduje mnoho dnů práce a sběru dat.

Redakce se rozhodla vyjít vstříc dotazům veřejnosti a pravidelně zveřejňovat (také aktualizovat) porovnání nejdůležitějších podmínek a cen společností zabývajících se kompletními instalacemi fotovoltaických elektráren (FVE) pro rodinné domy.

Zhotovitel

Stratos

ČEZ

e.on

innogy

Schlieger

SolidSun

výkon

10 kWp

10 kWp

10 kWp

9,9 kWp

10 kWp

9,9 kWp

střídač

Solax, Deye

GoodWe

Growatt

GoodWe

Schlieger

GoodWe

baterie

11,6 kWh

10,2 kWh

10,2 kWh

10,2 kWh

10,2 kWh

10,65 kWh

dodání

1 měsíc

4 měsíce

4 měsíce

4 měsíce

2 měsíce

4 měsíce

výše zálohy

0%

10%

10%

20.000 Kč

10%

10%

celková cena

414.000 Kč

475.191 Kč

464.500 Kč

467.182 Kč

466.424 Kč

475.500 Kč

dotace

246.500 Kč

246.500 Kč

246.500 Kč

246.500 Kč

246.500 Kč

246.500 Kč

konečná cena

167.500 Kč

228.691 Kč

218.000 Kč

220.682 Kč

219.924 Kč

229.000 Kč

výnosnost

37,61%

27,54%

28,89%

28,54%

28,64%

27,51%

stránky

stránky

stránky

stránky

stránky

stránky

Pozn.: Nejlepší hodnoty daného parametru jsou zvýrazněné červenou barvou.
Rychlostí instalace FVE se rozumí doba od udělení souhlasu k připojení k distribuční síti do data instalace FVE u zákazníka.
Srovnatelným systémem FVE se rozumí sestava: 9,9 až 10 kWp panely, 10 kW hybridní střídač, 10 až 11,6 kWh baterie, wallbox.
Dotace pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj činí max. 246.500 Kč.
Pro výpočet výnosnosti bylo použito 1.050 hodin slunečního svitu a cena elektřiny 6 Kč/kWh.
 .   

 

 

 

 

 

 


Do porovnání byly vybrány jednak známé společnosti, které mají velký tržní podíl a také společnosti, které mají výrazně lepší některé parametry (podmínky). Tzn. společnosti, které veřejně prezentují zcela neatraktivní podmínky anebo ceny, nebyly posuzovány – jednoduše ničím nezaujaly.

Za určitou laťku ve FVE oboru lze bezpochyby považovat ČEZ (alias Tenaur), který má silnou tržní pozici, proto jeho zařazení do porovnání bylo zřejmé. Dále z hlediska významného tržního podílu jsme do porovnání zařadili nabídky: e.on, innogy, Schlieger a Solidsun.

Redakce zkoumala parametry uváděné dalšími mnoha společnostmi, kde do porovnání byly vybrány pouze takové, které výrazně vynikaly v jednom nebo více parametrech a taktéž dodavatelé s velkým podílem na trhu.

Po vyhodnocení podmínek na českém trhu, lze situaci shrnout obecně a krátce takto:

Redakce zkoumala ceny a podmínky u více než 200 zhotovitelů FVE. Některé neseriózní firmy uvádějí ceny bez DPH a bez ceny za montáž. Po zahrnutí těchto položek jsou takové nabídky zcela nezajímavé – jde o pouhý reklamní trik.

Stále ještě existují firmy, které požadují nehorázné zálohy ve výši 60%, kdy zákazníci netuší, co se s těmito penězi děje po dobu mnoha měsíců.

Firmy, které reálně instalují FVE do 1 měsíce (od souhlasu k připojení k distribuční síti) a současně nepožadují zálohu, existují, avšak není jich mnoho.

V obecné rovině lze konstatovat, že většina FVE firem odmítá zveřejňovat své ceny. To se převážně týká zhotovitelů s vysokými cenami, kteří si zvykli na vysoké ziskové marže v době boomu v r. 2022.

Tabulku parametrů i seznam FVE firem k širšímu posouzení budeme průběžně aktualizovat podle změn podmínek na trhu.

Technická redakce