Průměrné čisté jmění českých domácností: 3,77 milionu korun

Průměrné čisté jmění českých domácností v loňském roce činilo 3,77 milionu korun, meziročně se zvýšilo zejména díky inflaci zhruba o 380.000 korun. Struktura jmění byla dána především vlastnictvím nemovitosti, ve kterých domácností bydlí. U domácností žijících v nájmu činilo průměrné čisté jmění 658.500 korun. Údaje vyplývají z průzkumu České národní banky (ČNB) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Čisté jmění domácnosti představuje hodnotu majetku domácností sníženou o výši dluhů.

Medián čistého jmění, tedy hodnota, na kterou dosáhla polovina domácností, byl loni 2,71 milionu korun. Podle ČSÚ to znamená, že v ČR je výrazně menší část bohatších domácností.

„Čisté jmění českých domácností je dáno především vlastnictvím bytu nebo domu,“ uvedla vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ Táňa Dvornáková. Domácnosti žijící v nájmu měly čisté jmění průměrně 658.500 korun, domácnosti ve vlastnickém bydlení zatíženém hypotékou 4,7 milionu korun a domácnosti ve vlastnickém bydlení bez hypotéky 4,83 milionu korun.

Na výši čistého jmění má vliv počet osob, které v domácnosti žijí. Zatímco u jednočlenných domácností byl průměr 2,55 milionu korun, u dvoučlenných 4,07 milionu korun, u tříčlenných 4,12 milionu korun, u čtyřčlenných 4,93 milionu korun a u pětičlenných 5,16 milionu korun.

Nejvyšší čisté jmění měly podle šetření domácnosti žijící v obcích s více než 50.000 obyvateli. Naopak nejnižší bylo čisté jmění domácnosti, které žijí v obcích, které mají mezi 10.000 a 50.000 obyvateli. Podle ČSÚ to souvisí se sídelní strukturou, protože velká část obcí s 10.000 až 50.000 obyvateli leží ve strukturálně postižených regionech, kde převažuje bytový fond s nižší hodnotou.

V mezinárodním srovnání patří ČR k zemím, kde mají domácnosti nižší hodnotu čistého jmění. „Z dat publikovaných Evropskou centrální bankou za referenční rok 2021 je patrné, že medián čistého jmění českých domácností dosáhl 97.300 eur a průměr 138.900 eur, čímž se dané hodnoty řadí mezi Slovensko a Portugalsko,“ uvedl ředitel odboru ekonomického výzkumu sekce měnové ČNB Jan Brůha. Nejvyšší medián čistého jmění měly domácnosti v Lucembursku, nejnižší v Lotyšsku.

 

Zdroj: ČSÚ, ČNB, ČTK