Státní orgány analyzují, zdali hesla o svobodné Palestině jsou antisemitismem

75 let trvající okupace Palestiny a stejnou dobu probíhající etnické čistky namířené proti původnímu semitskému obyvatelstvu způsobily zvýšený zájem veřejnosti o tento unikátní způsob genocidy prováděné obzvlášť pomalým způsobem. Historie totiž předtím nikdy nezaznamenala invazi agresorů z jiných kontinentů, kteří by si přivlastnili identitu svých obětí.

Absurditu okupace Palestiny lze nejlépe demonstrovat na smyšleném alegorické příběhu, kde by se např. španělští conquistadoři vylodili někde v džungli Amazonie a po vyvraždění části místních indiánů by sami sebe prohlásili za „Amazonské Indiány“.

Okupace Palestiny a etnické čistky namířené proti původnímu semitskému obyvatelstvu tj. Palestincům mají totiž přesně tento charakter. Miliony osob chazarského původu, které připluly po moři z jiných kontinentů se totiž zcela bez skrupulí prohlásily za „Semity“.

Jednalo by se o úsměvný sebeklam, pokud by tato lež nebyla masově využívána k ospravedlnění vyvražďování, násilného vyhánění původního semitského obyvatelstva, krádežím půdy a vodních zdrojů.

Jak se vůbec mohlo stát, že většina západního světa uvěřila těmto chazarským lžím?

Významný podíl na tomto mají média, vzdělávací systém a zejména stovky tisíc Sayanů. Sayani jsou chazarští pomocní agenti, mezi jejichž úkoly kromě tradiční špionáže patří podvratná činnost, falšování historie, šíření dezinformací, ničení všech záznamů o historii Chazarské říše atp.

Několik set let vymývání mozků zejména na Západě zajistilo, že pojem „antisemitismus“ získal vzhůru nohama obrácený význam.

Policie ČR a Nejvyšší státní zastupitelství aktuálně zkoumají naprosto absurdní záležitost: Zdali výroky „Svobodná Palestina od moře až k řece“ jsou nebo nejsou „antisemitské“.

Zde je potřeba zopakovat: Palestinci jsou Semité. Naproti tomu okupující entita je složená z 92 až 94% z osob chazarského původu. Chazaři mají mongolskou, slovanskou, turkickou a kurdskou DNA. Chazaři pocházejí z Chazarské říše, která před 12 stoletími konvertovala na judaismus. O této konverzi obyvatelstva existuje mnoho záznamů, které se chazarským pomocným agentům nepodařilo zničit. Chazarská říše se po nájezdu mongolských hord rozpadla a Chazaři zčásti emigrovali na západ do Polska, Čech, Maďarska a později do celého světa,

Chazaři se na území Palestiny nacházejí v důsledku historického omylu, bludu. Zakladatelé sionismu žili v sebeklamu, kde sami sebe a osoby chazarského původu považovali za jakési potomky biblických Židů. Omylem považovali Chazary za Semity.

To Palestinci jsou Semité a nejenom to. DNA testy jednoznačně ukazují na příbuznost Palestinců se Sefardy. Z toho plyne následující poznatek: Palestinci jsou nejenom Semité, ale jsou také opravdovými potomky biblických Židů.

Závěr: Chazaři vraždí opravdové Semity – Palestince v Palestině v důsledku historického omylu a masívně rozšířeného bludu.