CFO Pisklák: Kofola v číslech

Společnost Kofola zaznamenala rekordní hospodářské výsledky během první polovinu roku 2022. Podle vyjádření finančního ředitele Kofoly Martina Piskláka byl objemově silné i právě dokončené třetí čtvrtletí. Jenže i Kofolu jako mnoho dalších firem tíží enormní růst nákladů.

„Naše letošní tržby se budou blížit 8 miliardám korun. Pokud by nám na příští rok vzrostly vstupy například o jeden a půl miliardy korun, musíme při zachování objemů zvednout ceny přibližně o pětinu. Takto výrazný nárůst nám však přináší nejistotu do prodaných objemů. Kdyby se trh následně objemově propadl o 10 %, budeme muset v interním cash flow najít nižší stovky miliónů korun. Preventivně jsme proto zastavili některé investice, snížili dividendu o 50 miliónů korun, snížili počet zaměstnanců a hledáme další úspory. Naším cílem je určitě udržet EBITDU nad 1 miliardou korun. Takováto EBITDA by nám umožnila vyplatit příští rok dividendu na minimálně letošní úrovni,“ sdělil médiím Martin Pisklák.

Společnost Kofola zaznamenala rekordní první pololetí roku 2022. Přes růst tržeb o více jak čtvrtinu nad 3,7 miliardy korun však z důvodu enormních nákladových tlaků společnosti hrozí pokles provozního zisku EBITDA. Také byla odsouhlasena meziročně nižší dividenda. Generální ředitel Jannis Samaras hovoří o dosud nejkritičtější situaci z pohledu udržitelnosti byznysu.

Nejkritičtější situace z pohledu udržitelnosti byznysu je určitě nejčastější tvrzení, které slýcháme od firem a podnikatelů v našem okolí. Naši dodavatelé nám mnohdy nejsou schopni ani nabídnout cenu na příští rok – oni prostě neví, co je bude stát energie, která je pro ně klíčová. Čelí i nedostupnosti některých vstupních surovin.

Všichni se bojí o budoucnost svých firem. To je pro nás velice varovný signál. Když začne průmysl omezovat výrobu a propouštět, bude určitě klesat koupěschopnost obyvatel. A to se nás týká velmi. Zdražení vstupních surovin můžeme zatím přenášet na spotřebitele, ale ztrátu marže z důvodu poklesu prodaného množství budeme muset pokrýt sami z naší interní efektivity. Proto už teď spouštíme úsporná opatření, která nám budou tento očekávaný pokles vyvažovat.

Negativní tlaky do hospodaření v posledních měsících vycházejí z krátkodobého nesouladu nákupních a prodejních cen. Ty nákupní se nám mění každý den, ale exekuce změny prodejních cen je na jeden až tři měsíce. K tomu se přičítá velmi negativní výhled, který slyšíme od firem v našem okolí – to se za poslední měsíce změnilo skutečně výrazně.

Nicméně jinak se na našem byznys modelu nic nemění. Je dobře postavený, což potvrzují dlouhodobé výsledky.

 

Zdroj: Kofola, Patria