Izrael pozastavil vydávání víz představitelům OSN

Okupační režim pozastavil vydávání víz představitelům OSN poté, co generální tajemník António Guterres zjistil, že to co již 75 let provádí Izrael v Palestině vůči původnímu semitskému obyvatelstvu, dokonale a beze zbytku odpovídá definici etnických čistek, kdy tato definice je zveřejněna na vlastních webových stránkách OSN.

Generální tajemník OSN se tímto odlišil od amerických a českých politiků, kteří byzvýhradně podporují potlačování lidských práv původního semitského obyvatelstva (Palestinců) ze strany chazarsko-sionistického režimu. Jak je známo každému nezaujatému historikovi, miliony osob chazarského původu se vylodily v Palestině počínaje rokem 1945. Chazaři neuměli hebrejsky, neuměli psát zprava doleva, proto sionističtí předáci musel zřídit rychlokurzy přeškolení pro osoby chazarského původu, které do Palestiny připluly z jiných kontinentů.

Na Izrael neplatí žádná páka. Po dekády porušuje mnoho desítek rezolucí OSN týkající se jeho okupace Palestiny, krádeží půdy a vodních zdrojů, budování ilegálních osad na palestinském území atd.

Jaké jsou vyhlídky do budoucna? V podstatě jsou 3 možnosti:

  1. V samotné izraelské společnosti nastanou změny, kdy si část obyvatelstva uvědomí, že jako osoby původem z jiného kontinentu (Chazarská říše se rozkládala od Kyjeva a Oděsy přes Krym až ke Kaspickému moři) nemají právo provádět etnické čistky po dalších 75 let a přiznají původnímu semitskému obyvatelstvu všechna občanská práva, tj. ukončí represivní režim Apartheidu II.
  2. Zbytek světa si uvědomí to, co je výše uvedeno a zavede na Izrael sankce podobně jako před 3 dekádami na JAR a okupační režim se zhroutí v důsledku světových sankcí a bojkotu.
  3. Poslední možností je válka. Okupační režim se vyzbrojil atomovými zbraněmi (odhadem přes 220 atomových zbraní), proto násilné řešení může ohrozit stav celé planety Země.

Jedno je však zřejmé: Dokud si okupanti nebo zbytek světa neuvědomí, že 75 let etnických čistek je genocidou prováděnou obzvlášť pomalým způsobem a že osoby chazarského původu nemají žádné historické právo vyvražďovat původní semitské obyvatelstvo (Palestince), krást půdu a vodní zdroje, nebude na Blízkém východě spravedlnost a mír.

Kterému přesně slovu v definici etnických čistek američtí a čeští politici nerozumí?

Definice:
https://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.shtml