Ex-manažer J&T Leasingu o podvodu za 2 miliardy

Bývalý manažer J&T Leasingu se svěřil médiím s podrobnostmi o uskutečněném podvodu se škodou přes 2 miliardy korun, kde poškozenými stranami jsou J&T Leasing a T-Mobile.

Modus operandi tohoto podvodu je primitivní s plánem zastřít a zamlžit odpovědnost. Zjednodušeně řečeno, kolečko tohoto podvodu vypadalo pravděpodobně takto:

J&T Leasing nakoupil velké množství iPhonů a luxusních předražených sluchátek. Podle jedné verze šlo o 107.000 iPhonů a 361.000 sluchátek, podle jiné verze „pouze“ o 36.000 iPhonů a mnoho sluchátek.

Organizátor transakcí Břetislav Janoušek předstíral, že je osobou způsobilou jednat za firmy z kapitálové skupiny Unicorn, konkrétně Mammoth. Ve schématu však figurují i další firmy.

Podle leasingové smlouvy měla být leasingovým pronajímatelem konkrétní firma ze skupiny kolem Unicorn. Telefony nesměly být podle leasingové smlouvy prodány dále a měla být vedena evidence leasingových nájemců. Pan Janoušek tvrdil, že má desítky tisíc zájemců o leasing z řad spolupracovníků Unicornu (Unicorn má reálně cca 2000 pracovníků a spolupracovníků). A všichni aktéři včetně poškozených se tvářili seriózně.

Podvodné kolečko probíhalo takto: Firma ze skupiny Unicorn, která nesměla telefony dále prodávat, je jednoduše prodala firmám napojeným nebo patřícím Břetislavu Janouškovi, který tyto telefony obratem prodal (zpět) zavedeným distribučním firmám. Proto nelze vyloučit, že část telefonů toto podvodné kolečko absolvovala několikrát.

Chybějících zhruba 800 milionů korun se ztratilo, zatím není známo kam. Podle J&T Leasing a T-Mobile činí celková škoda přes 2 miliardy korun. Pan Janoušek je nezvěstný.

Mluvčí Unicornu nyní tvrdí, že exponovaná firma ze skupiny Unicorn, která byla součástí schématu, není a nikdy nebyla členem skupiny Unicorn.

Schéma podvodu je primitivní, mírně komplikované (aktéry není 2.400 SPV jako u podvodných transakcí Enronu) a české orgány si s ním zatím neví rady. Osvědčeným řešením jistě bude sledovat stopu peněz. Typickým znakem však také je, že všichni manažeři všech zúčastněných stran v tomto zpackaném obchodním případu projevili kritickou míru nekompetentnosti. Tato manažerská neschopnost je až tak očividná, že zapáchá možnou korupcí nebo podílem na kořisti.