NASA a start-up ADC Energy USA představili „novou formu přenosu energie“

Některé zájmové skupiny se stále ještě nevzdávají naděje na přežití centralizované produkce a distribuce elektrické energie. V jejich plánech stále figuruje centrálně produkovaná elektřina, kterou ke spotřebitelům draze distribuují rozvodné sítě. Tradiční drahé a velmi zranitelné řešení.

Americký start-up ADC Energy USA věří v tuto centralizovanou budoucnost, proto vyvinul tzv. Alternating Direct Current (ADC), o kterém prohlašuje, že se jedná o novou formu přenosu elektřiny v rozvodných sítích. Technologie ADC dle prohlášení NASA a firmy ADC Energy USA odstraňuje ztráty při přenosu v rozvodných sítích.

Jako další pozitivum firma uvádí, že technologii lze použít na existující infrastruktuře, což z hlediska celkových nákladů je bezpochyby významné plus.

NASA a energetický start-up ADC Energy USA, Inc. společně publikovali dokument o „Nové formě přenosu energie“, která odstraňuje konvenční konverzi AC/DC napájení. Obě strany již 5 let zkoumají „střídavý stejnosměrný proud“ (ADC), energetickou technologii s umělou inteligencí, která umožňuje bezeztrátový přenos elektrické energie.

V následujících letech nicméně uvidíme, zdali mezi průmyslovými a rezidenčními spotřebiteli bude větší zájem o centralizovaná nebo naopak decentralizovaná řešení, která nebudou potřebovat žádné rozvodné sítě.

Kompletní dokument:
https://www.globenewswire.com/news-release/2023/09/27/2750547/0/en/NASA-Validates-a-New-Form-of-Energy.html?pdf=1