Podíl OZE na produkci energií v ČR by se do roku 2030 mohl zdvojnásobit

Prognóza Komory obnovitelných zdrojů energie: V roce 2030 by mohlo v Česku více než 35 procent spotřebované elektřiny a tepla pocházet z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Oproti současnosti by se podíl více než zdvojnásobil. Rozvoj obnovitelných zdrojů by měla táhnout tepelná čerpadla, fotovoltaika a větrné elektrárny.

Ano, burleska pokračuje. To, že se do r. 2030 může výrazně zvýšit podíl OZE na celkové produkci energií je proveditelné, ale Komora stále blouzní o občasně fungujících větrnících a občasně fungující tradiční fotovoltaice.

Vláda v současnosti pracuje na aktualizaci národního energeticko-klimatického plánu, který by měla ČR do konce měsíce odeslat k posouzení Evropské komisi. Plán by v příštím týdnu měla projednat vláda. Podle dat Eurostatu byl tuzemský podíl elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů v Česku v roce 2021 kolem 17,7 procent.

V současné době ČR podle předloňských dat Eurostatu zaostává ve využití OZE zejména v případě elektřiny. Její podíl na celkově spotřebě v roce 2021 činil 14,5 procenta. U tepla byl podíl před dvěma roky 24,5 procenta. Do roku 2030 by výroba z OZE měla podle komory výrazně vzrůst. U obou zdrojů by podíl měl překonat 35 procent

Hlavní část energií z obnovitelných zdrojů by měl v budoucnu podle analýzy pocházet z fotovoltaiky, tepelných čerpadel nebo větrných elektráren. U fotovoltaiky, která má nyní podíl na celkově spotřebě tři procenta a v budoucnu by se podle studie mohl navýšit až na 20 procent, však komora apelovala na stát, aby podporoval vznik těchto zařízení zejména na budovách či v místech následné spotřeby. Masivní růst elektráren ve velkých solárních parcích by podle komory mohl vést ke ztrátě důvěry veřejnosti v tyto zdroje.

Hlavní obnovitelné zdroje budou ještě podle analýzy komory doplňovat bioplynové, biometanové, vodní a další řiditelné zdroje či akumulace. V sektoru bioenergetiky lze podle komory očekávat výrazné navýšení výkonu a to především v podobě biometanu a spotřeby disponibilního tepla z existujících bioplynových stanic. Komora dále očekává také vznik prvních geotermálních výtopen a tepláren. Solární termické systémy by se tak podle prognózy měly s kotly, kamny, krby a výtopnami na biomasu stát důležitými zdroji stabilního tepla v domácnostech.

„Zrychlení stavebního řízení včetně správně metodicky nastavené zonace zahrnující standardní území s dvouletým povolováním i akcelerační zóny, kde bude stačit rok, bude klíčové. Oceňuji, že se do zjednodušování rozvoje obnovitelných zdrojů ministerstva, po dekádě praktické stagnace OZE v Česku, pustila. Přinese to cenově stabilní a levnější energie pro všechny,“ řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Evropský parlament v minulém týdnu schválil směrnici o využití obnovitelných zdrojů energie, která počítá do roku 2030 s podílem čisté energie na celkové evropské spotřebě v EU ve výši 42,5 procenta. Tento cíl by měl být průměrem celé EU, nevztahuje se na jednotlivé státy. V současnosti je celounijní podíl kolem 22 procent. Směrnici budou ještě schvalovat členské státy EU. Podle tuzemských analytiků je cíl směrnice velmi ambiciózní, podle některých až nereálný. Problémy podle nich bude mít většina evropských zemí včetně ČR.

Nezbývá než doufat, aby se členové vlády a Komory OZE na konci října podívali na televizní noviny, nejlépe nějaké zahraniční.

 

 

Zdroj: Komora OZE, ČTK