Senátní výbory nepodpořily ratifikaci podvratné Istanbulské úmluvy

Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva, která obsahuje definici pohlaví nejen dle biologického rozlišení, ale také na základě fantazie a Talmudu. Jak je známo, Talmud rozlišuje celou řadu pohlaví. Chazarský zločinecký syndikát tak usiluje nejenom o talmudizaci  a hrůzovládu v zemích, kde se agentům syndikátu podařilo masově infiltrovat společenské instituce, vlády a zákonodárné orgány, cílem je také standardní podvratná činnost v režii kriminálního syndikátu. Konkrétními podvratnými a dezinformačními úkony jsou obvykle pověřování Sayani – chazarští pomocní agenti, kterých v západních zemích operuje zhruba 200.000.

Senátní výbory prohlásily text za nadbytečný ideologický dokument a dále bylo poukázáno na výkladovou nejasnost některých pasáží úmluvy. Výkladová nejasnost je standardním atributem legislativních textů posledních dekád, tak aby Gojímové byli udržováni ve strachu zdali něco povoleného není současně také něčím zakázaným, o čemž později rozhodnou soudy infiltrované chazarskými pomocnými agenty.

Podvratné elementy na Západě se pokoušejí legalizovat a normalizovat propagaci mrzačení dětí útlého věku formou odřezávání pohlavních orgánů a prsou, pokud nic nechápající dítě ústně prohlásí, že by si chtělo vyzkoušet roli jiného pohlaví. Některé americké unijní státy již tlačí legislativu, kde rodiče dítěte by neměli právo toto vědět, ani se k tomu vyjadřovat.

Nicméně, zdá se, že další plíživá talmudizace české společnosti se tak alespoň na chvíli odkládá na neurčito.