Hospodářská komora: Všechny faktory růstu jsou vyčerpány

Zatímco do roku 2009 se výkonnost české ekonomiky přiblížila k průměru EU o 14 procent, za celé období po tomto roce o 4 procenta. Naproti tomu Polsko se od roku 2009 přiblížilo průměru EU o 20 procent.

„Pokud má ekonomika pokračovat v konvergenci (tedy přibližování) a dosáhnout úrovně západních států, bude muset uniknout z pasti středních příjmů, tedy přesunout se k produkci s vyšší přidanou hodnotou. Za takové situace je možné zachovat konkurenceschopnost i při relativně dražší pracovní síle,“ uvedl prezident komory Zdeněk Zajíček.

V ukazateli firemních investic do výzkumu předstihují Česko výrazně sousední Německo a Rakousko. Ačkoliv v roce 2021 dosáhly výdaje českých firem na výzkum a vývoj v poměru k HDP nejvyšší úrovně za celé sledované období, a to 1,25 procenta HDP, jejich hodnota se stále nachází pod průměrem EU, který činí téměř 1,5 procenta HDP.

 

Zdroj: Hospodářská komora ČR