Dotace na obnovitelné zdroje: 76.000 žádostí

Zájem o obnovitelné zdroje energie v ČR nadále roste. Je to patrné zejména díky počtu žádostí o dotaci. České úřady zaznamenaly oproti loňskému roku více než dvojnásobný nárůst počtu žádostí na fotovoltaické elektrárny, o desítky procent stoupl i počet žádostí na solární (fototermické) systémy a tepelná čerpadla.

Celkově bylo podáno přes 76.000 žádostí. Vyplývá to z dat Státního fondu životního prostředí a Komory obnovitelných zdrojů energie. Největší poptávku po dotaci úřady zaznamenaly u fotovoltaických elektráren. Zájemci v tomto případě podali téměř 61.000 žádostí o dotaci, jejich počet tak v pololetí meziročně stoupl o 109 procent.

Podle Cechu akumulace a fotovoltaiky poptávku posílila lednová úprava legislativy, která zjednodušila papírování a umožnila sdílení v bytových domech. Další rozvoj však podle cechu brzdí nejednotnost přístupu stavebních úřadů. „Úředníci na stavebních úřadech nevědí, jak se k novým pravidlům postavit,” uvedl předseda cechu Aleš Hradecký.

Ohledně tepelných čerpadel úřady zaevidovaly 11.800 žádostí o dotaci, meziročně o deset procent více.

Obrovský boom lze taktéž očekávat po uvedení nové bezemisní technologie, jejíž demo plánované na říjen t.r. je očekáváno s velkými ambicemi. Hrubým odhadem stovky tisíc rodinných domů mohou být v příštích 8 letech vybaveny touto novou bezemisní technologií, která funguje nezávisle na počasí, denní době a také v neposlední řadě nezávisle na rozvodné síti.