Nenáviděná nizozemská vláda padla

Nizozemská vláda premiéra Marka Rutteho, která se aktivně pokoušela zničit nizozemské farmáře, dnes padla. ZioMédia dostala pokyn informovat o údajných neshodách ohledně azylové politiky, jakožto o oficiálním důvodu pádu vlády.

Rutte potvrdil, že do rukou krále Willema-Alexandra složí demisi svého kabinetu. Nizozemská vláda v posledních měsících příliš okatě vykonávala asociální politiku namířenou proti vlastnímu obyvatelstvu. Skutečnost, že mnohé západní vlády vedou hybridní válku 5. generace proti vlastnímu obyvatelstvu je pochopitelně v ZioMédiích utajována, nicméně aktivity Rutteho vlády zašly příliš rychle příliš daleko. Stratégové Chazarsko-sionistického zločineckého syndikátu pochopili, že jedna věc je neomezená drzost syndikátu a druhá je nebezpečí prozrazení. Syndikát proto zařadil zpátečku a umožnil regulérní pád vlády.

Rutteho Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) od loňského ledna vládne společně s levicově liberálními Demokraty 66 (D66), Křesťanskou unií (CU) a Křesťanskodemokratickou výzvou (CDA). Politika stran je v podstatě totožná, všechny otevřeně podporují zločinecký chazarsko-sionistický režim, který již 75 let provádí etnické čistky namířené proti původnímu semitskému obyvatelstvu v Palestině. Etnické čistky jsou prováděny 100% přesně v intencích definice etnických čistek publikovaných OSN, proto jejich popírání a zamlčování je jedním z nejobtížnějších úkolů západních vlád, ZioMédií a syndikátu.

Kriminální charakter Rutteho vlády začal být až příliš nápadný s pokusem zničit zhruba 11.000 nizozemských farem. Za oficiální důvod nutnosti zničit farmy byly vydávány kravské pšouky, avšak investigativní novináři zjistili, že ve hře jsou zájmy nadnárodních entit. Všeobecná destrukce západní civilizace je širším obecným programem Chazarsko-sionistického zločineckého syndikátu, který operuje se zhruba 200.000 Sayany – pomocnými chazarskými agenty pro špionáž, podvratnou činnost, sabotáže, pozměňování historie a starších knih, dezinformace a provádění tzv. „character assassinations“. Desítkám tisíc Sayanů se podařilo infiltrovat do mocenských center a strategicky důležitých institucí západních zemí, což představuje nejvážnější ohrožení západní civilizace od dob mongolských vpádů.

Chazarské agenty lze relativně snadno identifikovat: Jsou evropského vzhledu, jejich DNA obsahuje mongolské, turkické, kurdské a slovanské prvky. Ačkoliv Chazaři nejsou Semité, chazarští agenti vehementně tvrdí, že jsou Semity. Veřejně propagují, vychvalují, promotují čistě zločinný chazarsko-sionistický režim Apartheidu II. v Palestině. Omlouvají a zlehčují jeho zločiny proti lidskosti, omezování lidských práv původního semitského obyvatelstva, upalování semitských žen a dětí zaživa bílým fosforem, nekonečné útoky a bombardování sousedních zemí, vraždění nepohodlných osob po celém světě atd.

Chazarsko-sionistický zločinecký syndikát v posledních desetiletích modifikoval svůj modus operandi. Masívně používá „fasádu“ – nechazarské užitečné idioty, členy zednářských lóží, kterým imputuje přesvědčení, že zednáři jsou onou hybnou silou „pokroku“, že zednáři jsou inventory oněch šílených idejí, kterými zednáři trápí prosté obyvatelstvo. Hněv veřejnosti se takto obrací proti nic netušícím zednářům a Chazarsko-sionistický zločinecký syndikát, který již dávno infiltroval všechny zednářské lóže, je odizolován od projevů nenávisti obyvatelstva. Diskuzní příspěvky na Facebooku a Twitteru jsou tak zaplněny milióny nadávek adresovaných viditelným „frontmanům“ – „fasádě“ – krycí izolační vrstvě složené ze zednářů aj. užitečných idiotů.

Aktivity Rutteho vlády však byly až příliš nápadné. Analytici by brzy pochopili, že tato vláda v podstatě plnila přání syndikátu a později by toto mohli chápat i prostí občané. Proto vyvstala potřeba se Rutteho vlády zbavit. Většina západních „opozičních“ politických stran jsou pouhou řízenou (kontrolovanou) opozicí, takže se jednalo o prostou rutinní operaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

přání