Nejvyšší soud USA: Univerzity v USA nebudou moci nadále upřednostňovat rasu u přijímacích zkoušek

Americké univerzity již nebudou smět používat při přijímání studentů rasové hledisko. Rozhodl o tom Nejvyšší soud Spojených států. Vysoké školy mohly několik desetiletí samy uplatňovat tzv. pozitivní diskriminaci nebělošských studentů. Docházelo tak až k absurdním disproporcionalitám, kdy bylo přijímáno mnohonásobně vyšší procento osob chazarského původu a také disproporcionální procento osob afro-amerického původu. Tuto destruktivní praxi Nejvyšší soud zakázal jako protiústavní.

Některé univerzity již oznámily, že rozhodnutí Nejvyššího soudu nebudou respektovat a budou pokračovat v dosavadní praxi nespravedlivé rasové diskriminace.

Zajímavá je situace kolem osob chazarského původu. Ačkoliv vzhledově i testy DNA je zcela zřejmé, že se jedná o bělochy – Evropany, 99,99997% osob chazarského původu popírá svůj bělošský původ a tvrdí, že jsou Semité – tj. že jsou „barevní“ a že údajně pocházejí z Asijského kontinentu. Jejich počty na univerzitách jsou několikanásobně vyšší, než jaké je jejich procentuální zastoupení v populaci 3 až 4%.

Rasová diskriminace je v USA vážným společenským tématem, nelze proto vyloučit ostré reakce nejrůznějších extremistických a militantních organizací, příp. aktivaci podvratné činnosti desítek tisíc Sayanů – pomocných agentů pracujících pro Chazarský zločinecký syndikát.