S 30letým zpožděním se dočkáme smysluplných IRA účtů

 

Individual Retirement Account byl významnou společenskou inovací roku 1974 v USA. Od té doby jednoznačně milionkrát prokázal svoji užitečnost.

Co je IRA? Občané si odkládají část příjmů na své vlastní investiční účty a sami si rozhudují, co si koupí do svého investičního portfolia. Tzn. žádný „expert“ jim proti jejich vlastní vůli nebude kupovat státní dluhopisy s výnosem 0,1% p.a., podílové listy podílových fondů s výnosem 0,74%, předražené akcie v bublinové fázi ekonomického cyklu atp.

IRA účty v praxi znamenají širší zapojení občanů do rozhodování v širší ekonomice. Toto jde ruku v ruce s ekonomickou osvětou občanů a vyšším zájmem o ekonomické trendy, technologické inovace atd. Občané s IRA účty se prostě více zajímají o dění ve světě.

Vláda chce motivovat Čechy a Moravany, aby si na stáří investovali do vlastních investic. Dlouhodobí investoři by si z daní mohli ročně odečíst až 48 tisíc korun, což je výhodné pro střední a vyšší střední třídu.

Bankéř Tomáš Spurný se o chystané inovaci, které se občané snad dočkají příští rok, vyjádřil v tom smyslu, že tento produkt akcentuje občanskou společnost – klient si sám zvolí produkty a nemusí se svěřovat do péče portfoliového manažera v penzijním fondu.