Vláda schválila sdílení elektřiny

Krátce hlavní pozitivní změny: Díky novele Lex OZE II je možné „svoji“ elektřinu posílat i napříč distribučními soustavami. Za sdílení se podle novely zákona považuje i odběr elektřiny výrobce v jiném odběrném místě. Když například zákazník vyrobí elektřinu fotovoltaickou elektrárnou na své chatě na jižní Moravě, může ji ve stejnou chvíli spotřebovat v ostravském bytě.

Novela zákona je velkým vstřícným krokem pro majitele fotovoltaických elektráren a přináší velkou míru flexibility.

Revoluční zlepšení výhodnosti a doby návratnosti investice do FVE přijde ještě tento rok s představením zcela nové technologie, kterou lze zapojit do již existujících i nových FVE. Nová revoluční technologie totiž dovolí nabíjet baterie FVE také v noci a po celou zimu, a to zcela autonomně – bez závislosti na distribuční soustavě.

Jak dopadne sdílení na státní rozpočet?
Sdílená elektřina vyrobená zdrojem do 50 kW bude osvobozena od daně z elektřiny. Podle důvodové zprávy bude mít osvobození od daně dopad na státní rozpočet ve výši 700 až 800 tisíc Kč za rok.

Kolik lidí může elektřinu sdílet?
Skupina sdílení může zahrnovat nanejvýš 11 předávacích míst. To znamená, že tzv. aktivní zákazník, který elektřinu vyrábí, bude moct sdílet elektřinu s dalšími deseti odběrnými místy. Typickým příkladem může být rodina, která na jednom či více místech vyrábí elektřinu a následně se o ni dělí. Aktivního zákazníka nelimituje žádné územní omezení a elektřinu tak může odběratelům posílat i do jiného distribučního území.