Vláda připravuje změny: Odchod do důchodu v 68 letech

Současní padesátníci by podle připravovaných vládních změn odcházeli do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci budou mít nárok na důchod v 67 letech a lidé ve věku 34 let a méně půjdou do penze v 68 letech. Tyto tvrdé změny zjistila ČT z materiálu ministerstva práce a sociálních věcí dohodnutého na koaliční radě minulý týden. Podle mluvčího vlády Václava Smolky ale koalice změnu ještě neschválila, jde o jeden z návrhů.

Předpokládaná úspora v rozpočtu při zvýšení důchodového věku do roku 2060 o 2 roky se podle materiálu ministerstva práce a sociálních věcí a výpočtu České televize pohybuje okolo jednoho procenta HDP, tedy 73 miliard korun, u zvýšení o 3 roky je to 1,5 procenta, tedy 109,5 miliardy korun.

Podle mluvčího vlády Václava Smolky ale vládní koalice změnu ještě neschválila, jde jen o jeden z návrhů ekonomů. Aktuálně je věk pro odchod do penze pro muže a bezdětné ženy stanoven na 64 let.

Konkrétní příklad: Muž, kterému je nyní 37 let, by měl jít do důchodu v 67 letech. Ještě později, v 68 letech, půjde do penze muž, kterému je nyní 26 let.

Tento trend byl některými analytiky očekáván již před 30 lety. Jak budete stárnou, tak se vám může v budoucnu odchod do důchodu dále prodlužovat. Jednoduše: Než se dnešní třicátníci dožijí plánovaného odchodu do důchodu, opět se jim může věk odchodu posunout.

Je zapotřebí pochopit, že mnoho západních politiků je pouhými Vykonavateli přání osob, které si nepřejí být jmenovány. Smyslem tohoto uspořádání je, aby se případný hněv obyvatelstva obracel proti těmto pouhým Vykonavatelům přání a nikoliv proti skutečným původcům nápadů jako: jíst červy a šváby, obdivovat a chválit sionistické zločiny proti opravdovému semitskému obyvatelstvu, být spojenci účastníků nelegálních válek nazývaných „kinetická akce“, „nekonečná svoboda“ atp.