Řízení letového provozu v USA muselo uzemnit všechny letadla v zemi

IT pracovníci porušili pravidlo, které zakazuje updatovat softwarový kód současně u hlavního počítačového sstému řízení letového provozu i u záložního systému. IT pracovníci oba systémy updatovali poškozeným souborem a výsledkem byl totální výpadek systému ŘLP v USA.

FAA – Americký Úřad pro civilní letectví musel zrušit všechny lety. V důsledku toho bylo cca 7000 leteckých spojů výrazně zpožděno a zhruba 1200 letů zcela zrušeno.

Výpadky se kaskádovitě projevily i v Kanadě a v Evropě.

FAA aktuálně hlásí v tzv. NOTAM, že poruchu odstranilo a že postupně obnovuje provoz.

NOTAM obsahuje informace nezbytné pro personál zabývající se letovým provozem. Jde o informace, které nejsou známy dostatečně dopředu, aby se mohly zveřejnit jinými kanály.