EK schválila nový lék na rakovinu prostaty Pluvicto

Evropská komise schválila nový lék pro léčení rakoviny prostaty Pluvicto. Je určen pro pacienty s nádorem prostaty v pokročilém stádiu, u kterých ostatní druhy léčby selhaly. Lék obsahující radioaktivní materiál cílí přímo na nádorové buňky. Na vývoji léku se podílela také česká vědkyně. V ČR bylo poprvé Pluvicto podáno v rámci klinické studie na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.

Součástí léku je radionuklidum lutecium 177 a nosná molekula označená PSMA 617. Licenci na Pluvicto vlastní švýcarská firma Novartis. Schválení nového radiofarmaka Evropskou komisí předcházelo pozitivní vyjádření Evropské lékové agentury z října letošního roku. Už dříve bylo léčivo registrováno ve Spojeném Království, Kanadě a Spojených státech amerických.

„Moment je to samozřejmě nepředstavitelný. Schválení uzavřelo celý ten kruh pro nasazení Pluvicta po celém světě,“ raduje se česká spoluobjevitelka nového radiofarmaka Martina Benešová-Schäfer.