Povinné datové schránky

Standardní chaos a deformované demokratické procesy provázejí ne-rozhodnutí o tom, pro které osoby budou povinné datové schránky.

Datové schránky jsou dosti nepříjemnou a stresující záležitostí. Proti vaší vůli vás nutí neustále si měnit heslo, heslo nemůže být takové, jaké si přejete vy, ale takové jak vymysleli tvůrci systému, což znamená, že na takové heslo rychle zapomenete a pokud si takové nezapamatovatelné heslo někam poznačíte, bezpečnostní aspekt dostává zásah.

Ministr vnitra Rakušan, který se nechvalně proslavil tím, že se podílel na omezení ústavního práva občanů na informace tím, že byl aktivně zapojen do akce zablokování údajných dezinformačních webů, kdy současně byly ponechány bez sankcí jiné prokazatelně dezinformační (avšak privilegované) weby, které v minulosti šířily např. dezinformace o (neexistujících) iráckých zbraních hromadného ničení, které budou nasazeny do 45 minut – tyto dezinformace použité jako záminka k zahájení 2. války proti Iráku ve svém konečném důsledku zapříčinily smrt přes 800.000 iráckých občanů, kteří zahynuli v souvislosti s válečnými operacemi nebo útrapami, tak tento pan ministr nyní obchází demokratické procesy a novátorským způsobem rozhodl(?) a na Twitteru zveřejnil, že datové schránky tedy nebudou povinné pro všechny občany, tj. pro občany, kteří nemají počítač anebo nemají k dispozici internet atd.

Rychlé vkročení do dystopické budoucnosti se tudíž zatím nekoná. Datové schránky mají být povinné pro podnikatele tj. živnostníky a také pro osoby podnikající podle zemědělského zákona.

Nicméně zřizování datových schránek, pokud se do něj nějakým způsobem zasáhne – což ještě není jisté – musí projít legislativním procesem. A ten ještě neskončil. Takže ano, ministr vnitra deklaroval, že chce pro část lidí, kterých se to mělo od nového roku týkat, tuto povinnost odstranit. Ale definitivně zrušené to ještě není.

Největší chaos je u snahy vnutit datové schránky osobám, které nepodnikají, avšak v minulosti použily nějaký způsob digitální komunikace s úřady. To je podle byrokratů údajný důkaz o digitální gramotnosti občana a postačující test.

Uvažujme spíše o tomto testu: Považujete za legitimní vládu, která o sobě prohlašuje, že je demokratická a že respektuje lidská práva a přitom předstírá, že nerozumí definici etnických čistek zveřejněné na stránkách OSN? Považujete za legitimní vládu, která neustále poučuje o lidských právech a přitom otevřeně podporuje nejbrutálnější režim na planetě Zemi, režim který již 74 let zcela beztrestně provádí etnické čistky namířené proti původnímu semitskému obyvatelstvu v Palestině a na Blízkém východě?